"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-11

Språkutveckling i fokus under samiska veckan

NYHET Digital teknik kan bevara och utveckla de samiska språken. Ett av alla arrangemang som uppmärksammats medialt under samiska veckan var konferensen #DigiGiella16, där det bland annat handlat om hur man kan stärka de samiska språkens utveckling, användning och synliggörande.

Foto: Peter Steggo
Konferensen var ett samarrangemang mellan Sametingets språkcentrum, Humlab, Kompetenscentrum för flerspråkighet och Internationella enheten vid Umeå kommun och Svenska Samernas Riksförbund.

Cirka 40 deltagare - samiska språkarbetare, modersmålslärare, samordnare i samiska förvaltningskommuner, representanter från Sametingets språknämnd, Sáminuorra (samiska ungdomsförbundet i Sverige), Utbildningsradion m. fl. – samlades i Humlab X för föreläsningar och diskussioner.   

– Det blir tydligt att tekniken och möjligheterna finns, men att det behövs arenor för att diskutera och samordna hur dessa kan tillämpas på bästa sätt för att stärka de samiska språkens utveckling, användning och synliggörande, säger en av medarrangörerna Coppélie Cocq, Humlab, Umeå universitet.

– Vår ambition är detta ska vara ett återkommande arrangemang under 3 år, i samband med Ubmejen Biejvieh (Samiska veckan). 

Hör inslag om konferensen på sverigesradio.se

Hör inslag 2 om konferensen på sverigesradio.se

Hör inslag om konferensen på sverigesradio.se (samiska)

Se inslag om konferensen på svt.se (samiska)

Se paneldiskussionen från #DigiGiella16 på stream.humlab.umu.se

Redaktör: Per Melander