"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-22

Språkutveckling med hjälp av samtidskonst: Stöd till pilotprojekt på Bildmuseet

NYHET För två år framåt har Bildmuseet beviljats 215 000 kronor för att driva bildprojekt för vuxna, ungdomar och barn som läser svenska som andra språk. För de vuxna som har liten eller ingen vana av att läsa finns specialinriktningen ”alfabetisering”.

Bildmuseet och SFI-skolan i Lycksele, Skellefteå och Umeå kommuner samt institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk vid Umeå universitet kommer de närmaste två åren att samarbeta i språkutvecklingsprojektet ”Transit”.

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Umeå universitet har beviljats sammanlagt 215 000 kronor fram till 2005. Till utvecklingsarbetet knyts också studenter som läser svenska som andra språk på B- och C-nivå. Syftet är att pröva nya inlärningsstrategier i svenskundervisning för invandrare. Förhoppningen är att göra språkundervisningen mer stimulerande och på samma gång väcka intresse för samtidskonsten.

Utvecklingsarbetet kommer att omfatta tre terminer fram till 2005 Med utgångspunkt från aktuella utställningar diskuterar museipedagogerna och eleverna konstens funktion, konstnärliga tekniker och starka känslor speglade i konsten. Enklare bildanalys genomförs skriftligt och muntligt.

Målgruppen är vuxna elever som läser svenska vid SFI skolan i någon av de tre kommunerna Lycksele, Skellefteå och Umeå. Förutom museipedagoger anlitas en konstnär för att leda arbetet med workshopen. Med hänsyn till individuell språknivå i svenska och inlärningsförmåga utvecklas parallellt ett konstpedagogiskt program för analfabeter.

Utvecklingsprojektet är en fortsättning på det pilotprojekt som Bildmuseet drivit under 2003. Omkring 100 vuxna vid SFI-skolan i Umeå och 40 barn från förberedelseklasser på Hedlundaskolan, en skola med specialundervisning för nyanlända invandrarbarn, deltog i projektet.

Under hösten planeras också ett samarbete mellan Bildmuseet, Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå Fritid och lokala invandrarföreningar med medlemmar från Eritrea, Etiopien och Somalia. Under två söndagar i månaden organiseras öppen verkstad för barn och vuxna. Utgångspunkt är aktuella utställningar och olika teman planeras. I verkstaden jobbar barnen och deras föräldrar tillsammans med en konstnär.

Kontaktpersoner:

Maria Berg, konstpedagog:Tel: 090-786 92 80
E-post: maria.berg@bildmuseet.umu.se

Monica von Stedingk, informationsansvarigTel: 090-786 56 08
E-post: monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg