"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-15

Stark tematik under årets Lars Thomasson-symposium

NYHET ”Förmödrar och föregångare - Kvinnor som går före” var temat för Lars Thomasson-symposiet 2017 som anordnades för femte gången av Vaartoe – Centrum för samisk forskning Symposiet sammanföll i år med den internationella kvinnodagen, 8 mars.

Anna-Lill Drugge och Robert Innes Foto: Moa Sandström

– Temat är särskilt relevant just denna dag men också under hela det samiska jubileumsåret. Föredragshållarna har rest hit från olika delar av landet och en långväga gäst kommer från Saskatchewan, säger Anna-Lill Drugge som har satt samman årets program och som också modererade symposiet som hölls i Bio Abelli på Västerbottens museum och filmades av UR.

Samisk utbildning är en fråga som har framhållits av starka föregångskvinnor långt tillbaka i tiden, utbildning var på såväl Maria Magdalenas, som Elsas och Karins agenda. May-Britt Öhman Tuohea Rim som är verksam vid Uppsala universitet berättade om Samelands fria universitet och vikten av samisk utbildning och forskning bedriven av samer.

Carmen Blanco Valer Foto: Moa sandström

Carmen Blanco Valer som är lärare vid Färnebo folkhögskola berättade om urfolksfeminism och andra grupper inom den globala rättviserörelsen som trådar i en väv och tillsammans kan de åstadkomma förändring.

Lis-Mari Hjortfors vid Umeå universitet talade om kvinnor inom den laestadianska rörelsen och problematiserade storsamhällets syn idag på det samiska och den laestadianska väckelserörelsen.

Elsa Laula Renberg omtalas ofta när det gäller samisk kamp för rättigheter men Krister Stoor vid Umeå universitet lyfte fram Karin Stenberg som en möjligen viktigare aktör för samisk rättighetskamp och i synnerhet skogssamiska rättigheter. Ännu en forskare från Umeå, Monica Burman berättade om mäns våld mot samiska kvinnor i nära relationer och nyanserade den fördomsfulla synen på ”offret” som svag.

Dagens långväga gäst, Robert Innes från Saskatchewan framhöll problemen med våld i nära relationer inom urfolkssamhällen och vad som görs för att bygga positiva maskuliniteter och manliga förebilder för att förövare ska kunna hitta ut ur en negativ livsstil och försonas med och hela sig själva men även förhindra att nya generationer blir förövare.

Anne Wuolab Foto: Moa Sandström

Anne Wuolab som är språklärare i Lycksele avslutade dagen med en presentation på nordsamiska som utmanade bilden av samer som ett isolerat folk i sitt nordliga område. En odyssé över en stark och i världsangelägenheterna engagerad och insatt samisk historia i kontrast till vad som lärts ut och i vissa fall fortfarande lärs ut om samer och samisk historia i svenska skolor.

Sammanfattningsvis erbjöd Lars Thomasson-symposiet 2017 ett flertal olika föredrag där urfolkskvinnors perspektiv och erfarenheter fick särskilt stor uppmärksamhet.  

Text: Åsa Össbo

Redaktör: Per Melander