"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-17

Starkare forskning med två nya professor

NYHET Nu blir Umeås it-forskning ännu starkare i och med att forskarna Daniel Fällman och Mikael Wiberg utsetts till professorer vid institutionen för informatik. På lördag 20 oktober kan du lyssna till deras installationsföreläsningar.

Ett hett tips för lördagsnöje den 20 oktober är de installationsföreläsningar som de nya professorna Daniel Fällman och Mikael Wiberg kommer att ge. Båda är knutna till institutionen för Informatik och deras installationsföreläsningar, i samband med Umeå universitets årshögtid 2012, är öppna för allmänheten.

Installationsföreläsningarna ger en unik möjlighet att ta del av aktuell frontforskning inom design och informationsteknik. Tid och plats, se längre ner.

Daniel Fällman

Daniel Fällman forskar inom två delvis överlappande områden som kallas människa-datorinteraktion och interaktionsdesign. Han ämnar förstå och förutsäga varför vissa typer av digitala interaktionsformer, som exempelvis datorspel, vanligtvis upplevs vara positiva och engagerande, medan andra känns stressande och tråkiga, ibland så till den grad att det inverkar negativt på användarens hälsa. Att finna sätt att praktiskt använda och därigenom testa denna förståelse är en viktig del i Daniel Fällmans forskning.

Som en del av forskningsprocessen är han därför med och skapar helt nya typer av interaktiva produkter, ofta i form av så kallade forskningsprototyper, tillsammans med företag, användare, utvecklare och designers. Inom ramen för sin forskning försöker han komma underfund med och systematisera denna skapande och aktiva forskningsprocess, som kan bedrivas utifrån många mål och syften och som ofta väcker både inom- och utomvetenskapliga frågor om kunskapsproduktion, innovation av nya produkter och tjänster och deltagande aktörers roller.

Åren 2004–2007 arbetade Daniel Fällman som forskningsledare vid Designhögskolan i Umeå, och 2007 blev han docent i informatik. 2008 var han gästforskare i människa-datorinteraktion vid Stanford University, USA, och året efter startade han genom forskningsinstitutet Swedish ICT
Research ett nytt forskningslabb i Umeå – Interactive Institute Umeå – som idag har tio anställda och ett nära samarbete med Umeå universitet. Under 2010 mottog Daniel Fällman utmärkelsen Framtidens forskningsledare av Stiftelsen för strategisk forskning.

Mikael Wiberg

Livet har alltid kretsat kring flöden. Sedan urminnes tider har städer byggts i närheten av vattendrag, och strömmande vatten har varit en förutsättning för livet i staden. En viktig beståndsdel i det moderna samhället är fungerande digitala och digitaliserade flöden, något som Mikael Wiberg studerar genom empiriska studier, design och teoriutveckling.

Han har i sin forskning följt och bidragit till att utveckla digital teknik för mobila informations- och interaktionsflöden, och studerat utvecklingen av de flöden som utgör dagens informations- och interaktionssamhälle. Inom områden som design och arkitektur har Mikael Wiberg bidragit till att utveckla kunskap om hur digitala flöden kan integreras med vår fysiska omvärld. Under de senaste åren har han även bidragit med kunskap om hur dessa digitala flöden kan utformas för stora organisationer och deras mål att arbeta med öppenhet och digital delaktighet.

Mikael Wiberg har därefter bland annat varit verksam som forskningsledare vid Designhögskolan i Umeå åren 2008–2010. Under de senaste två åren har Mikael Wiberg varit innehavare av lärostolsprofessuren i människa–datorinteraktion vid institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.

Tid och plats för installationsföreläsningar

Lördag 20 oktober, 11:10. Lokal: Humanisthuset, hörsal E, Umeå universitetSkapande forskning om, inom och genom design och informationsteknik
Daniel Fällman, professor i informatik

Lördag 20 oktober, 11:40. Lokal: Humanisthuset, hörsal E, Umeå universitetVardagens digitalisering – flödets materialitet
Mikael Wiberg, professor i informatik

Redaktör: Mikael Hansson