"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-20

Starkare samhörighet inom ort och kommun jämfört med län

NYHET Norrlänningar känner störst samhörighet med andra på orten och i kommunen. Känslan för det egna länet är betydligt svalare. Det visar nya resultat från undersökningen ”Medborgare i norr 2008”, som utförs av forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

För de flesta i norra Sverige är ”hemma” den egna bostadsorten, och samhörigheten med andra är större ju närmare de bor. 66 procent av norrlänningarna känner stor samhörighet med andra på orten, jämfört med bara 25 procent för andra i länet. Drygt 40 procent känner inte någon samhörighet överhuvudtaget med andra i de fyra nordligaste länen.

– Resultaten visar att globaliseringen inte rubbar vår vardag. Det är i den nära, lokala omgivningen vårt dagliga liv fortgår, och där skapar vi också sociala band till andra, både släkt och vänner, säger Kerstin Westin, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, och en av forskarna som arbetar med undersökningen.

Enkäten ”Medborgare i norr 2008” har besvarats av drygt 2500 medborgare i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. De fick bland annat svara på frågor om samhörighet med andra och i vilken grad man känner sig hemma på sin hemort, i länet och i Norrland.

Kerstin Westin påpekar att det inte verkar vara språket eller sättet att tänka som förenar oss som ortsbor. Bara varannan av de tillfrågade menar att man talar på ett likartat sätt på bostadsorten, och knappt var femte anser att de flesta andra ortsbor tänker på ett likartat sätt.

– Samhörigheten handlar bland annat om identitet och att tillhöra en grupp. Det gemensamma kan vara alltifrån geografiskt läge till kultur, etnicitet och arbete. Men människor vill också visa att de har en egen identitet och att alla inte är ”likadana”, säger Kerstin Westin.

Projektet Norrländsk regionstudie 2008 finansieras av de fyra nordligaste landstingen, och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. I enkäten ”Medborgare i norr 2008” ställdes också frågor om tänkbara framtida regioner, och hela rapporten finns på:
http://www.pol.umu.se/regionstudie/index.html

Kontaktinformation:

Kerstin Westin Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, Telefon: 090-786 9634
E-post: kerstin.westin@geography.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall