"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-06

Stärker forskningen inom det normkritiska fältet

NYHET Pedagogiska institutionens område 'Genus och pedagogiska processer i samhället' har erhållit Vetenskapsrådets "Kerstin Hesselgren gästprofessur" för Ann Phoenix, professor i socialpsykologi vid Institute of Education, University College London, Storbritannien. Ann Phoenix kommer att under år 2020 bl.a. bidra med att utveckla forskning och undervisning inom det normkritiska fältet.

Medlemmarna inom området 'Genus och pedagogiska processer i samhället' (GePS) ligger bakom ansökan till Vetenskapsrådets "Kerstin Hesselgrens gästprofessur", som nu erhållit medel.VR-beslutet innebär att Ann Phoenix kommer, under år 2020 (februari-maj samt september-november), finnas vid Pedagogiska institutionen samt till viss del även vid Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Professor Phoenix är en internationellt erkänd forskare inom samhällsvetenskaplig forskning där hon bidragit med studier om genus och rasifiering, barn och ungdomar i olika familj- och skolsammanhang, samt genom olika forskningsmetodologiska bidrag.

För området GePS del kommer Ann bidra med att utveckla forskning och undervisning inom det normkritiska fältet. Ett mål är även att bygga och utveckla ett forskningsprogram (Norm critical pedagogy in education, families and work life). För institutionens del kommer Ann Phoenix bli en tillgång för doktorander så väl som forskare inte minst på grund av hennes bredd och djup inom forskningsmetodologiska frågor som spänner över både makro- och mikronivå.