"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-04

Stärker samarbete med Bolivia kring e-lärande

NYHET Carl-Johan Orre, institutionen för Informatik, och Ulf Stödberg, Pedagogiska institutionen, har nyligen kommit hem efter en resa till Bolivia och kollegor i La Paz med vilka de diskuterar om att etablera ett student och lärarutbyte, via Linneaus och Palmeprogrammen.

Carl-Johan Orre säger: ”Ett glädjande resultat är att möjligheterna för utbytet har växt under besöket. Våra värdar har på alla sätt erbjudit ett intressant och spännande program och vi är mycket tacksamma för den gästfrihet och den tid som de lagt ner på oss under besöket.”

Utbytet är en del av det samarbete som Institutionen för Informatik och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet haft sedan 2007 kring e-lärande med universitet i Bolivia.

Syftet med utbytet är att utbyta erfarenhet, metoder och nya pedagogiska tekniker för att höja kvaliteten inom e-lärande som de båda universiteten bedriver. E-lärande spelar en nyckelroll för den framtida utvecklingen både i Sverige och Bolivia och genom att lära av varandras utbildningar och samverka i olika projekt vill man ge ett bättre underlag för detta vid de båda universiteten.

Redaktör: Mikael Hansson