"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-06-24

Stärkt samarbete för att bevara och sprida samisk kultur med AI

NYHET I det nya projektet "Indigenous Digital Storytelling with New Media" vill Lapplands universitet och Umeå universitet stärka både den samiska kulturens och de samiska språkens ställning med hjälp av digital teknik.

Projektet kommer att ledas av professor Jonna Häkkilä, University of Lapland, som tidigare ledde Interreg-projektet "Digital Access to the Sámi Heritage Archives" där Institutionen för informatik vid Umeå universitet, med co-project leader, professor Mikael Wiberg, var projektpartner.

Umeå universitet kommer i detta fortsättningsprojekt att utforska nya digitala tekniker som t ex artificiell intelligens för att utveckla det digitala berättandet och erbjuda nya möjligheter för bevarande av kulturella arv.

-AI-teknologin kan t ex användas för att omvandla skrivna berättelser till videoinnehåll, bilder, talat ord och animationer, vilket gör traditionella berättelser och kunskap mer tillgängliga och engagerande för såväl yngre generationer som för en bredare publik i allmänhet, säger professor Mikael Wiberg på Institutionen för informatik vid Umeå universitet.

Genom att använda AI för att skapa kulturellt media i olika format kan det samiska kulturarvet både förtydligas och bevaras och dessutom tillgängliggöras på ett enklare sätt.

Mer information om de nya Interreg-projektet hittar ni här.

Kontaktperson vid Umeå universitet

Mikael Wiberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 15