"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-01

Stärkt samarbete med Umeås kranskommuner

NYHET Umeå universitet har genom Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, under våren skrivit ett samarbetsavtal med Robertsfors, Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling i syfte att utveckla och stärka kontakterna mellan kommunernas näringsliv och studenter och forskare vid Umeå universitet. En grupp representanter från kommunernas näringslivsenheter besökte i början av maj Umeå universitet för att få mer kunskap om vår utbildning och forskning.

Från vänster: Katarina Martinsdotter Frohm Näringslivskonsult Vännäs, Boel Elmroth ENS, Benkt Wiklund ENS, Stina Lindholm Kommunstrateg och näringslivsansvarig Nordmaling, Helén Eriksson Verksamhetsutvecklare Vindeln, Victoria Kreuger Näringslivskonsult Vännäs, Maria Bahlenberg näringslivsutvecklare i Bjurholm.

Besöken gick den här gången till CERUM och UPSC. Göran Samuelsson, föreståndare för UPSC berättade mer om deras verksamhet, den världsledande forskningen inom skogsbioteknik och hur det kan vara intressant och komma till nytta för näringslivet.

Maria Bahlenberg, näringslivsutvecklare i Bjurholm, tycker att Umeå universitets styrka är just bredden på utbildning och forskning och att vi har ett nationellt och internationellt framstående universitet:
- Vi vill sprida kunskap och skapa förutsättningar till ökat samarbete mellan Bjurholm, näringsliv och Umeå universitet. Jag tror att samarbetet också kan ge Umeå universitet insikt och kunskap om bredden i regionens näringsliv, att vi har en hel del spännande företag och möjligheter att erbjuda studenter vad gäller praktik och examensjobb.

Samarbetsavtalet mellan Umeå universitet och kranskommunerna innebär att kontaktpersoner vid dessa kommuner ges fördjupad kunskap om hur man identifierar behov av akademisk kompetens hos företag. ENS kommer att besöka enskilda företag i kranskommunerna och medverka vid informationsträffar för näringslivet för att berätta om möjligheter till och vinster med samverkan med Umeå universitet. Förutom företag är kommunerna själva och andra organisationer naturligtvis välkomna att samarbeta med Umeå universitets studenter och forskare.

Snabbt ut på banan var Nordmalings kommunchef Magnus Haglund och den nytillträdda kommunstrategen Stina Lindholm, som vill samarbeta med Umeå universitets studenter för att få orsak, verkan och möjlig utveckling kring befolkningsmängden undersökt. Det resulterade i att det finns tre pågående examensjobb i databasen examensjobb.nu som relaterar till befolkningsfrågor.

Helena Eriksson, näringslivssekreterare i Vindeln tycker att Umeå universitet står för en viktig del av tillväxten och optimismen i länet.

- Universitetet skapar och formar en positiv identitet för människorna. I Vindeln hoppas vi få studenter som gör examensarbeten till företag.

Victoria Kreuger, näringslivsutvecklare i Vännäs tycker att Umeå universitet har ett nytänkande och engagemang och hon vill veta mer om vad universitetet har att erbjuda både för företagare och anställda.

- Förhoppningen är att detta kan bli en start på en löpnade kontakt, att det skapar en relation som ger ömsesidigt utbyte. Jag ser positivt på att vi kan genomföra studiebesök i båda riktningarna så att även universitets personal och studenter kan göra studiebesök i Vännäs.

Kontaktperson på ENS är Boel Elmroth.

Redaktör: Malin Vikström