"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-17

Startskott för Teknikåttan 2005

NYHET Alla högstadieskolor i landet har nu i januari fått en inbjudan till frågetävlingen Teknikåttan. Det är startskottet för Teknikåttan 2005, där ett av årets teman är vardagskemi. I tävlingen deltar över 40 procent av alla åttondeklasser i Sverige.

Teknikåttan är en frågetävling i naturvetenskap och teknik för elever i klass åtta. Tävlingen har just påbörjat sin trettonde säsong och går sålunda in i tonåren.

Varje år väljs ett antal teman ut till Teknikåttan. I år kommer frågorna att bygga på följande teman: materia, de fyra elementen, ingenjörskonst, rimligtorimligt och vardagskemi.

Temat vardagskemi handlar om alla kemiska ämnen som vi möter i vår vardag, till exempel plaster, skönhetsprodukter och läkemedel, men även sådana ämnen som inte framställs i industrier. Vår kropp fungerar till exempel som en otroligt komplicerad kemisk fabrik.

Den 8 februari 2005 är det dags för uttagningsomgången till Teknikåttan. Alla anmälda klasser i Sverige tävlar då under samma klockslag om en plats i regionfinalen den 21 april.

Efter en omgång med regionfinaler återstår 12 klasser, en från varje region. De möts i en riksfinal för att göra upp om ära och prispengar i riksfinalen. I år äger riksfinalen rum den 18 maj i Uppsala. 

Förutom att svara på frågor ska eleverna också lösa en klassuppgift på hemmaplan. I fjol bestod uppgiften av att bygga ett mekaniskt musikinstrument som enligt vissa regler kunde spela upp fyra takter eller mer av ”Björnen sover” för en jury.

Teknikåttan är resultatet av ett samarbete mellan 12 universitet och högskolor i landet. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för naturvetenskap och teknik bland både flickor och pojkar, att stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga.
– Vi vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Våra frågor är vardagsnära och det lockar eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. På så sätt stärks också elevernas tilltro till sitt eget sunda förnuft, säger Dag Westerberg, nationell samordnare för Teknikåttan.

Ett annat syfte är att inspirera lärare till nya metoder att lära ut. Meningen är att lärare ska kunna använda sig av frågorna i undervisningen och i klassrummet förklara de fenomen frågorna handlar om.

Exempel på frågor och mer information om tävlingen finns på www.teknikattan.nu

För ytterligare information, kontakta:

Dag Westerberg, nationell samordnare för TeknikåttanTelefon: 090-786 50 09
E-post: dag.westerberg@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman