"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-18

Startskottet går – Umeåforskare bjuder in till stor internationell konferens om lignin

NYHET I augusti 2014 kommer forskarelit och industrirepresentanter till Umeå universitet för att delta i en konferens om ett av de allra hetaste forskningsspåren inom förädling av och användning av trädråvara: Lignin och dess användningsområden.

Konferensen Lignin 2014 påannonserades i dag inför de hundratals deltagare som samlats på det just nu pågående symposiet Umeå Renewable Energy Meeting, UREM, vid Umeå universitet.

Bildtext: Bio4Energy-forskarna Edouard Pesquet och Hannele Tuominen inspekterar plantor av hybridasp i ett växthus vid Umeå Plant Science Centre.

Konferensen är en av de första i världen som tar ett samlat grepp om växtpolymeren lignin, från grundforskning om dess uppbyggnad till industriell uppskalning och kommersialisering av produkter. Den arrangeras av det skogsforskningskluster som finns vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå, under ledning av Umeå Plant Science Centre och forskningsmiljön Bio4Energy.

Det aromatiska materialet lignin är en huvudkomponent i trädens ved som gör att dess beståndsdelar hänger samman. Den ansågs tidigare vara en avfallsprodukt från framställning av pappersmassa, men används i dag framför allt som bränsle vid massabruken för att göra dessa självförsörjande med energi.

På senare år har dock den aromatiska polymeren seglat upp som en möjlig ersättare av fossil råvara i allt ifrån plast till emulgeringsmedel. Potentialen är stor: av de 50 miljoner ton lignin som produceras årligen vid världens massabruk är det inte mer än ett par procent av råvaran som kommer till användning i ett kommersiellt syfte. Redan i dag används till exempel en form av lignin i livsmedel för smaksättning av vanilj.

Koordinatörer för konferensen är universitetslektorerna Hannele Tuominen och Edouard Pesquet, båda växtforskare vid Umeå Plant Science Centre och Bio4Energy.

– Vi är nu i en brytningspunkt för hela den svenska industrin där den traditionella användningen av trä och träbiomassa kommer att minska. Vi behöver mycket goda idéer om hur den ska användas i framtiden, säger Hannele Tuominen.

– Vi har bjudit in framstående forskare från de två olika skolorna inom ligninforskning vars forskningsfält normalt sett inte korsas. Vi ser fram emot många intressanta och givande diskussioner om ligninets hela värdekedja, säger Edouard Pesquet.

Mer information:

Konferensen äger rum 24-28 augusti på Umeå universitets konstnärliga campus.
Bio4Energy

Text och foto: Anna Strom, Bio4Energy
 

Redaktör: Ingrid Söderbergh