"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-24

Statsvetare får lärarutbildningens pedagogiska pris

NYHET Fakultetsnämnden för lärarutbildnings pedagogiska pris 2008 går till universitetslektor Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen. Han tilldelas priset för sin skicklighet och sitt engagemang i grundutbildningen på såväl organisations-, som grupp- och individnivå.

Av priskommitténs motivering framgår att ”Niklas Eklund undervisar på flera kursmoment i utbildningen för blivande lärare i samhällskunskap och har förmåga att engagera och entusiasmera såväl studenter som kollegor. Han har mångårig erfarenhet av att utveckla kurser inom ämnet samhällskunskap och har i den rollen en förmåga att samordna arbetet med kollegor på andra institutioner. Niklas Eklund är en omvittnat god föreläsare och en mycket uppskattad lärare, bland annat genom att han vågar prova olika arbetsformer. Han ställer höga krav på självständighet i studierna, är lyhörd för studenternas behov och lyckas påverka den enskilde studentens utveckling så att de får såväl konstruktiva som reflekterande perspektiv på sin lärarroll.”

I motiveringen lyfts fram Niklas Eklunds centrala roll i utformningen av skolämnet samhällskunskap. Han har också uppmuntrat de didaktiska inslagen i utbildningen och deltagit i utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningen inom ämnet. Prissumman är 25 000 kr och priset utdelas vid Umeå universitets vårpromotion den 31 maj.

Kontaktuppgift: Niklas Eklund, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen
Tel: 090-786 61 72

Redaktör: Lars Erik Öhlund