"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-09

Statsvetare tar ledarroll i skogforskningen

NYHET Statsvetaren Camilla Sandström vid Umeå universitet får en ny central roll i forskningsprogrammet Future Forests ledning från årsskiftet, då hon tillträder som biträdande programchef.

– Camilla Sandströms forskningskompetens inom naturresursförvaltning är oerhört viktig för Future Forests, och hon har dessutom värdefulla erfarenheter av tvärvetenskaplig forskning och forskning i samverkan med samhällets aktörer, säger Annika Nordin, SLU som lett programmet som programchef sedan 2010.

Under de sex år som Future Forests pågått har en rad starka forskningssamarbeten vuxit fram mellan forskare från SLU och Umeå universitet. Bland annat har statsvetare och humanioraforskare från Umeå universitet gjort viktiga bidrag till att utveckla tvärvetenskap och samverkan inom Future Forests.

Camilla Sandström ser fram emot att bidra till en fortsatt uppbyggnad av en universitetsgemensam tvärvetenskapliga forsknings- och kommunikationsplattform som stärker båda universitetens kapacitet till tvärvetenskaplig forskning om naturresursen skog.

– Skogen, hur vi betraktar den och vad vi vill göra med den är en utmaning för samhället att hantera. Det finns starka värderingsskillnader som påverkar förutsättningarna att styra användningen av skogen i olika riktningar. Att utveckla och stärka forskning som kan ta sig an de stora samhällsutmaningarna är centralt för Sverige och andra länder där skogen ska tillgodose ekonomiska, ekologiska men även sociala intressen.

Camilla Sandströms forskning handlar om naturresursförvaltning, naturresurspolitik och samverkans- och deltagandeprocesser. Hon leder även ett forskningsprojekt rörande hållbar landsbygdsutveckling där spänningen mellan att nyttja och bevara naturresurser är central. Forskningen innefattar förutom skog, förvaltningen av vilt och fisk, stora rovdjur samt skyddade områden. Camilla Sandström är sedan 2014 ledamot i den Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

Redaktör: Eva Stoianov