"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-01-26

Statsvetare: Tidsbrist och okunskap i vägen för jämställdhet i skolan

NYHET Trots att förskolan och skolan ska vara jämställd, bemöts flickor och pojkar många gånger olika. Deras resultat och hälsa skiljer sig. Statsvetaren Kerstin Kolam, Umeå universitet, har undersökt vilka hinder förskolechefer och rektorer ser i arbetet med jämställdhet.