"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-24

Statsvetenskapliga institutionen i samarbete med Georgien

NYHET Anslag från Svenska institutet för att genomföra internationaliseringsprojekt mellan Statsvetenskapliga institutionen och Tbilisi State University

Text: Linnéa Eriksson Östberg

Statsvetenskapliga institutionen har beviljats ett anslag från Svenska Institutet (SI) för att genomföra ett internationaliseringsprojekt ”Internationalizing the Research on Georgian Democratic Politics and Democratic Stability” med Statsvetenskapliga institutionen vid Tbilisi State University (Georgien).

Projektets syfte är att initiera och knyta kontakter mellan statsvetare som är intresserade av demokratifrågor i dess bredaste betydelse i Umeå och Georgien. Det handlar om att bygga upp ett forskarnätverk som på sikt skulle, bland annat, förbereda en eller flera ansökningar till svenska och andra europeiska forskningsfinansiärer. Det är också tänkt att i samarbete med Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet, genomföra kortare utbildningsinsatser om projektansökningsförfaranden i Sverige; dessa riktar sig främst till doktorander och postdoktorala forskare.

I bakgrunden till projektet finns forskningsprofilens ”Representativ demokrati” (REPDEM) långsiktiga forskningsarbete med kartläggning av politiska institutioner som främjar eller utgör hinder för demokratisk stabilitet i EU:s medlemsländer i Väst- och Östeuropa. Trots att REPDEM har etablerat ett internationellt forskarnätverk i dessa länder, har forskningsprofilen inte haft kontakter med östeuropeiska länder i EU:s Östliga partnerskap, som inte är med i EU. Projektet är ett första steg till att vidga detta nätverk även i detta geografiska område.   

Projektet ingår i SI:s program ”Akademiskt samarbete i Östersjöregionen” som omfattar bland annat Ryssland och länder som ingår i Östliga Partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien, och Ukraina). Projektet leds av professor Torbjörn Bergman och det dagliga koordineringsarbetet genomförs av universitetslektor Pēteris Timofejevs; båda är verksamma vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.   

Kontaktinformation

Péteris F Timofejevs
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 13