"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-27

Fyra frågor om KBC-dagarna till Stefan Björklund

NYHET KBC DAYS 2020 kommer för första gången att vara helt digital. Vi har frågat Stefan Björklund, vetenskaplig samordnare för KBC och en av huvudarrangörerna för denna tvärvetenskapliga konferens, vad som är speciellt med årets KBC DAYS.

Text: Anne Honsel

Sedan januari 2018 är du vetenskaplig samordnare för Kemiskt Biologiskt Centrum, KBC, och årets KBC DAYS är de tredje du organiserar. Vilka var de största utmaningarna du mötte i år?

- Det är naturligtvis utmaningen att anordna en stor konferens online, som vi måste göra i år på grund av situationen med Covid-19. En viktig aspekt av KBC DAYS är att stimulera nätverkande och samarbete mellan deltagarna vilket är mycket lättare när man träffas under kaffe- eller lunchpauser. Vi försökte inkludera några särskilt tilltalande inslag i programmet och hoppas att forskare vid KBC och resten av universitetet tycker att det är intressant att delta och interagera med varandra, även om de inte kommer att kunna träffa talarna och andra deltagare "live".

Ett av huvudämnena för årets konferens är ”hållbarhet”. Varför valde du detta ämne och hur passar det in i det övergripande syftet med KBC DAYS?

- Det var ett förslag som kom upp i planeringsgruppen i ett tidigt skede. Ett syfte med KBC DAYS är att lyfta fram viktiga händelser som ägt rum i KBC-miljön under det senaste året. Vi inbjuder till exempel talare från KBC-anslutna institutioner som är nya vid fakulteten, fått ett pris eller beviljats ​​större finansiering. Dessutom ger vi forskningsinfrastrukturer möjlighet att presentera sina tjänster.

- Det andra viktiga syftet är att sätta fokus på ämnen som kan vara av intresse för den mycket tvärvetenskapliga KBC-publiken. Vi fann att hållbarhet är ett intressant ämne av flera skäl. Forskare inom KBC arbetar inom mycket olika forskningsområden, men många projekt involverar olika aspekter av hållbarhet. Det är också en viktig del av visionen för Umeå universitet.

Det andra konferensämnet är vetenskapskommunikation. Var är kopplingen mellan de två ämnena?

- Kommunikation av vetenskapliga resultat är särskilt viktigt för hållbarhetsdiskussionen men naturligtvis också i allmänhet. Som forskare är vi vana att kommunicera inom det vetenskapliga samfundet, men vi har också ansvaret att kommunicera våra resultat till allmänheten. Det kan dock kräva andra typer av argument och vi måste diskutera och lära oss hur vi kan göra det på bästa sätt. Det är också därför vi erbjuder en kurs i vetenskapskommunikation till unga forskare i år. Resultatet av kursen blir korta videoklipp om deltagarnas forskningsprojekt som de kommer att presentera under KBC DAYS.

En speciell höjdpunkt på konferensen är paneldebatten om vetenskapskommunikation med allmänheten. Vad tror du är forskarnas roll i den offentliga diskussionen?

- Som forskare har vi haft och har fortfarande ett stort förtroendekapital hos allmänheten. Det är mycket viktigt att vi kan behålla det när "falska nyheter" och en allmän misstro till information från olika myndigheter sprider sig. Vi måste därför förbättra vår förmåga att kommunicera på offentliga arenor, både när vi kommunicerar direkt till allmänheten och när vi debatterar med andra forskare på olika typer av offentliga arenor. Det kommer att bli intressant att höra om de erfarenheter forskarna och journalisterna som ingår i panelen har av att delta i olika offentliga debatter.

 

Kemiskt biologiskt centrum, KBC, är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum för livsvetenskap/naturvetenskap och medicin vid Umeå universitet, UmU, och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Centret är unikt i sin samarbetsstruktur och erbjuder en utmärkt vetenskaplig infrastruktur med flera toppmoderna tekniska anläggningar. Målet är att främja en positiv, kreativ och tvärvetenskaplig forskningsmiljö i kombination med en utmärkt forskarutbildning och grundutbildning.

Sedan 2009 anordnar KBC årligen KBC DAYS, en tvärvetenskaplig konferens som främst riktar sig till forskare som arbetar i Umeå. Cirka 200-300 personer deltar varje år och lyssnar på presentationer från forskare som arbetar vid KBC-anslutna institutioner och med forskningsinfrastrukturer som stöds av KBC. KBC DAYS 2020 kommer att äga rum den 3 och 4 november.

 

Kontakt

För frågor angående KBC DAYS 2020, vänligen kontakta KBC:s avdelning för kommunikation på info.kbc@umu.se.

 

Mer information

Programmet för KBC DAYS 2020 (på engelska)