"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-16

Stefan Jansson tilldelas Baltics samverkanspris 2015

NYHET Stefan Jansson, professor på institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2015. Han får priset för sitt oförtröttliga arbete med att begripliggöra komplicerade vetenskapliga frågor och samband för en bredare allmänhet. Prissumman är på 100 000 kronor.

Vad betyder det att få det här priset?

– Inom akademierna är vi bra på att uppmärksamma och ge cred för forskning och undervisning, men för populärvetenskapliga insatser finns liksom inga mekanismer, bedömningar eller kriterier, som gör att populärvetenskapliga insatser ger någonting. Men kan verkligen fråga sig vad man har för att syssla med det?

– Därför är det trots allt roligt att bli uppmärksammad på det här viset, jag fick ju nyligen även Scandinavian Plant Physiology Society (SPPS) Popularization Prize.

Stefan Jansson berättar att det var för fem år sedan som han bestämde sig, i och med att han som professor kunde ägna 100 procent av sin tid till forskning, att utnyttja en dag i veckan till mer publika och populärvetenskapliga aktiviteter.
– Det är så klart ett privilegium genom att det gått bra för mig att få forskningsmedel, samtidigt som jag säkert hade kunnat meritera mig mer som professor om jag istället ägnat den tiden åt att skriva vetenskapliga artiklar.

Juryns motivering lyder:
Stefan Jansson tilldelas Baltics Samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning 2015 för sitt oförtröttliga arbete för att begripliggöra komplicerade vetenskapliga frågor och samband för en bredare allmänhet.

Stefans populärvetenskapliga insatser imponerar både när det gäller omfattning och bredd. Stadigt förankrad i forskningen rör han sig ledigt mellan olika forum och målgrupper, alltifrån att engagera tusentals skolelever i forskning kring trädens höstlövsutveckling (”Höstförsöket” 2013) till att delta i politiskt kontroversiella debatter om t.ex. genetiskt modifierade organismer.

Han har skrivit populärvetenskapliga böcker och skolmaterial och medverkar ofta i radio, TV, tidningar och bloggar, men också på forskartorg och föreläsningar för alltifrån pensionärer till skolklasser. Han bidrar därmed både med specifik sakkunskap i viktiga samhällsfrågor och till att långsiktigt öka intresset och förståelsen för vetenskap hos allmänheten. 

Om Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning
Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning inrättades 2009 och tilldelades då idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi. Priset delas ut i samband med Umeå universitets vårpromotion. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller på annat sätt spridit forskningsinformation till allmänheten.


Läs mer om Stefan Jansson

Pressbild för nedladdning

För mer information, kontakta gärna:

Stefan Jansson, institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 090-786 53 54
E-post: stefan.jansson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh