"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-11-26

Steroider från könshormon försämrar inlärning

NYHET Nedbrytningsprodukter från könshormonet progesteron och deras effekter på hjärnan och inlärningsförmågan beskrivs i den avhandling som Charlotte Öfverman försvarar vid Umeå universitet den 5 december.

Könshormonet progesteron och dess nedbrytningsprodukter allopregnanolon, THDOC och isoallopregnanolon är steroider som varierar i mängd över menstruationscykeln. De når sina högsta nivåer under tiden mellan ägglossning och menstruation (lutealfasen) och det är under den senare delen av denna fas som många kvinnor får negativa symtom, s.k. premenstruellt syndrom (PMS). De här steroiderna bildas i äggstockarna under menstruationscykeln men också i moderkakan under graviditet samt i binjurebarken och hjärnan vid bl.a. stress.

Steroider som har effekter i hjärnan kallas neurosteroider. Allopregnanolon och THDOC är sådana. De påverkar det dämpande GABA-systemet i hjärnan och gör det svårare för nervsignaler att skickas vidare. Därigenom ger de samma typ av påverkan som alkohol och lugnande läkemedel (benzodiazepiner, t.ex. Valium®).

I avhandlingen beskrivs att när en råtta hålls sövd med allopregnanolon under en längre tid (90 minuter) utvecklas en akut tolerans mot steroiden, kopplad till specifika regioner i hjärnan. Forskargruppen har tidigare visat att allopregnanolons effekter på bl.a. nedsövning kan blockeras med en annan av progesteronets nedbrytningsprodukter, isoallopregnanolon. Avhandlingen visar att allopregnanolon försämrar den rumsmässiga inlärningen hos råttor. Det sker troligtvis genom att allopregnanolon ytterligare förstärker dämpningen av GABA-systemet via vissa regionspecifika mottagarmolekyler (receptorer). Resultaten i avhandlingen visar dock att isoallopregnanolon inte kan blockera allopregnanolonets effekt på den typ av GABA-receptorer som har med inlärning att. Därför är isoallopregnanolon inte lämplig för att hindra allopregnanolonets negativa effekt på inlärning.

Charlotte Öfverman (Lindblad) är doktorand vid Inst. för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi, Umeå universitet, tel. 090-785 33 24 eller 070-175 30 85, e-post charlotte.ofverman@obgyn.umu.se

Lördagen den 5 december 2009 försvarar Charlotte Öfverman, Inst. för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Progesterone Metabolites - Learning, Tolerance, Antagonism, & Metabolism (Progesteronmetaboliter - Inlärning, tolerans, antagonism och metabolism). Disputationen äger rum kl. 10.00 i Sal 914, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS..
Fakultetsopponent är prof. Esa Korpi, Helsingfors universitet, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-27064