"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-01

Stiftelsemedel till strokeforskning

NYHET Styrelsen för Insamlingsstiftelsens för strokeforskning i Norrland har beviljat sammanlagt 200 000 i anslag till elva forskningsprojekt vid Umeå universitet.

50 000 kr går till Silvana Naredi, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, för projektet Patofysiologiska studier vid icke-traumatisk subaraknoidalblödning

25 000 kr vardera går till Mattias Hedlund, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Jämförelse mellan två olika styrketränings-modeller hos personer med stroke och en frisk kontrollgrupp och Olov Nilsson, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap samt universitetet i Manchester, England: Betydelse av TLR4-signalering i experimentell cerebral ischemi och neuroinflammation

15 000 kr vardera går till Veronica Lindberg, Inst. för klinisk vetenskap och Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Effekt av Constraint-induced afasiterapi via telemedicin för personer med afasi efter stroke (CIAT-TELE), Thomas Mooe, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin (Östersund): Sjuksköterskebaserad jämfört med primärvårdbaserad sekundärpreventiv uppföljning efter stroke; en randomiserad studie, Lars Nilsson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Förändringar i nivåer av stamceller i perifert blod och benmärg efter stroke och TIA och Marie Orngren, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Utveckling och utvärdering av instrument för bedömning av bimanuella vardagliga uppgifter. Hur använder personer med stroke sin paretiska arm?

10 000 kr vardera går till Staffan Eriksson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Aerobträning som förstärkare av motorisk träning vid stroke, Weigang Gu, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Glutamatsyntes som neurotransmitter i post-stroke kortikal neurogenes, Elias Johansson, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Hur man hittar och bedömer karotisstenoser och behandlar dem med minimal fördröjning och Hugo Lövheim, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Hälsa och livskvalitet hos mycket gamla som haft stroke.

Kontaktperson för styrelsen: Professor Per Wester, Umeå Strokecenter, tel 070-328 00 01,
e-post per.wester@medicin.umu.se