"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-01-30

Nominera till Stiftelsen IKSU:s idrottsvetenskapliga pris

NYHET Nomineringar av kandidater till IKSU Idrottsvetenskaplig pris kan göras av institution, enskild person eller liknande.

I samband med att IKSU (Idrottsklubben Studenterna Umeå) firade 50 års jubileum år 2009 bildades Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris med det huvudsakliga ändamålet att främja den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av ledamöter utsedda av IKSU och Umeå universitet tillsammans. Ordförande för stiftelsen är Anders Rebbling (Ordförande IKSU) och övriga ledamöter är Ida Lestander (IKSU), samt av Umeå universitet utsedda Professor Tor Söderström och Professor Gunnevi Sundelin. Suppleanter i styrelsen är Professor Professor Louise Rönnqvist och Professor Charlotte Häger.

Stiftelsen har till uppdrag att utdela stipendiet IKSU Idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne, till en nationell forskare som på ett övertygande sätt bidrar till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

Stiftelsens definition av idrottsvetenskap utgår från IKSUs stadgar där idrott definieras som:

  • Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mer, ha roligt och må bra
  • Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Hösten 2015 delades det första stipendiet ut, och förutsatt att lämplig kandidat nominerats delas det andra stipendiet ut i samband med Umeå universitets högtidsdag 2019.

Beslut om stipendiater tas av Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris styrelse under våren 2019. Till stöd för styrelsen beslut finns en jury bestående av tre personer som utses årligen och har till uppgift att rekommendera kandidater som bedöms aktuella som mottagare av priset. Juryn består 2019 av fil. dr. Magnus Ferry (sammankallande), Professor Karin Larsén och Professor Emeritus Bo Molander.

Stipendiet om 25000 kr ska i först hand ses som stimulans för fortsatt forskning och därför premieras forskare som fortsättningsvis kommer att bidra till att öka kunskapen inom det idrottsvetenskapliga området.

Nominering av kandidater

Nomineringar av kandidater till IKSU Idrottsvetenskaplig pris kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egen ansökan accepteras. Styrelsen och juryn kan inom sig nominera kandidater. Nominering av kandidater med tillhörande ansökan skall skickas in senast den 15 mars 2019 till

Juryns sammankallande Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se eller skickas med brev till:

IKSU
Stiftelsen IKSU Idrottsvetenskapliga pris
Sportgränd 7
907 30 Umeå

Ansökan skall innefatta:

• Kort curriculum vitae
• Kort motivering till varför sökande skall få priset (max 10 rader)
• Beskrivning av vetenskapliga fynd och forskningens relevans för Idrottsvetenskap (max 2 sidor)
• Publikationslista strukturerad utifrån typen av publikation, där det framgår vilka publikationer som kan ses som idrottsvetenskapliga.
• De viktigaste idrottsvetenskapliga publikationerna (n=1-3), med en bifogad kort motivering som förtydligar varför publikationerna anses viktiga för idrottsvetenskapen.

Mer information

Mer information om IKSU Idrottsvetenskapliga pris kan erhållas av: Stiftelsens ordförande Anders Rebbling anders.rebbling@gmail.com och juryns sammankallande Magnus Ferry magnus.ferry@umu.se