"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-02

Stilfullt i ny bok om hållbara hus i kallt klimat

NYHET Begreppet hållbarhet får betydelse när skönhet, god funktion och hållbarhet får en genomtänkt mening. Umeåprofessor Thomas Olofsson och Ulf Nordwall, teknisk licentiat inom arkitektur, är redaktörer för en ny bok som med beskrivningar och fantastiskt vackra foton visar många exempel på hur hållbar arkitektur kan vara utformad i kallt klimat.

Det finns hus som håller längre och åldras vackrare än andra. Vissa hus klarar sig bättre när byggnadens beständighet, funktion och andra arkitektoniska egenskaper sätts på prov.

– Det här är en bok om visionerna kring hållbar arkitektur som jag skrivit tillsammans med Ulf Nordwall, som varit en av mina tidigare doktorander. Det som är speciellt med boken är att den är en översikt baserat på arkitekternas egen berättelser om deras hållbara projekt, säger Thomas Olofsson, professor i energieffektivisering med fokus på byggnader vid Umeå universitet.

Ett subarktiskt eller arktiskt klimat ställer särskilda krav på byggnadens konstruktion samtidigt som gestaltning och hållbarhet ska tas med i ekvationen. I redaktörsduons bok Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till Kanada i väster lyfts 31 exempel på hållbar arkitektur fram. Exemplen kommer från Finland, Sverige, Norge, Svalbard, Island, Grönland, Kanada och USA.

I boken får arkitekten komma till tals och berätta sin historia, just den arkitekt som ansvarat för utformningen i projektet och som haft en vision och eftersträvat att uppnå särskilda hållbara arkitektoniska kvaliteter.

Projekten i boken presenteras ur sex intressanta hållbarhetsperspektiv: energi, material, återbruk, platsen, klimat och funktion.

Boken vänder sig främst till arkitekter, arkitektstuderande, fastighetsutvecklare, projektörer, byggare och fastighetsbolag och hyresvärdar.

– Vi hoppas att boken också ska inspirera alla oss som är intresserade av hållbara hus, och få oss att lyfta blicken och tänka till när vi vistas i olika byggnader.