"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-02-03

Stipendiat ska jämföra historieundervisning i Sverige och USA

NYHET Thomas Nygren, forskare i historia med didaktisk inriktning och verksam på Humlab vid Umeå universitet, har beviljats ett stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Nu får han möjlighet att göra en tvåårig postdoktorsvistelse vid Stanford University.

Vad ska du göra i Stanford?

Jag forskar i historiedidaktik, och i Stanford ska jag samarbeta med professor Zephyr Frank och hans forskargrupp vid The Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA). Jag ska göra en komparativ studie av undervisning i Sverige och USA som berör komplexa frågor om mänskliga rättigheter och historia. Med hjälp av digitala verktyg ska vi analysera hur historieundervisningens komplexitet kan hanteras i undervisningen.

Historieundervisningens komplexitet, vad menar du med det?

Historieundervisningen har idag i uppgift att, förutom att lära ut historiska fakta, träna elever på kritiskt tänkande, att förstå sin egen roll i ett historiskt skeende och att lära elever att förstå vikten av mänskliga rättigheter. Detta kan bli paradoxalt, att å ena sidan lära ut förmåga att kritisera ett skeende samtidigt som man lär ut att vissa värderingar är sanna och universella, som de mänskliga rättigheterna. Jag vill undersöka hur man kan lyckas med denna undervisning på bästa sätt. Dessutom vill jag undersöka hur lärarens egen syn på de mänskliga rättigheterna påverkar hur eleverna uppfattar dem. Det finns till exempel studier som tyder på att beroende på vad läraren tycker är viktigt så kan mänskliga rättigheter uppfattas som något som framför allt har betydelse för utvecklingsländer, inte i exempelvis Sverige. Vi behöver fler metoder för att hantera dessa utmaningar i historieundervisningen.

Vilka förväntningar har du på miljön och forskarna vid Stanford?

Jag har redan upparbetade samarbeten med flera forskare där, och vi har besökt varandras universitet flera gånger. Min erfarenhet av samarbete med Stanford har hittills varit väldigt positiva, de har sporrat ny kreativitet och hjälpt mig att se nya perspektiv inom mitt forskningsfält.

När åker du?

Om allt går enligt planerna åker jag till Stanford efter sommaren -14 och stannar minst ett år!

Hur känns det?

Jag är väldigt glad och lite omtumlad. Hela min familj följer med mig till Stanford, så det blir ett äventyr för oss alla! 

Redaktör: Elin Andersson