"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-05-04

Stipendiat undersöker kalhyggen i Kanada

NYHET Ulrika Jansson, Umeå universitet, har tilldelats Sverige-Amerika Stiftelsens stipendium 2006 av kronprinsessan Victoria. Tack vare stipendiet kommer hon att resa till Kanada och studera hur det optimala kalhygget bör se ut.

Under sex månader vid University of New Brunswick i Kanada ska Ulrika Jansson undersöka gränsområden mellan gammal skog och kalhyggen. Stipendiet är på 70 000 kronor och totalt har 31 stipendier delats ut i år.

– Det känns oerhört värdefullt för mig att få kunskaper och erfarenheter från forskning i Kanada. Där har man inte hunnit avverka lika stor andel av skogsytan som i Sverige och det finns därför större chans att rädda den biologiska mångfalden, säger Ulrika Jansson, som är doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Många arter trivs i gammal granskog och om skogen runt omkring avverkas kan de påverkas negativt av t.ex. mer vind, minskad fuktighet och ökat solinsläpp. Därför ska Ulrika Jansson försöka få reda på om det finns en optimal storlek på kalhyggen, om det är bättre med många små hyggen eller ett stort.

I sitt avhandlingsarbete har Ulrika Jansson särskilt undersökt hur lavar påverkas när de omgivande träden huggs ner. I Kanada får hon chansen att även studera mossor eftersom detta är ett intresseområde för den kanadensiska forskargruppen som hon ska besöka.

Ulrika Jansson är född och uppvuxen i Hudiksvall.

Sverige-Amerika Stiftelsen möjliggör akademisk utbildning, forskning och praktik i USA och Kanada för talangfulla och motiverade studenter. Stipendierna delades ut tisdagen den 25 april av kronprinsessan Victoria. Ulrika Jansson reser till Kanada i mars nästa år.

Läs mer om övriga stipendiater på: www.sweamfo.se

För ytterligare information, kontakta: Ulrika Jansson, doktorand vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 66 34
E-post: ulrika.jansson@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman