"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-08-22

Stipendiat undersöker ny teknik för röntgenbilder

NYHET Niclas Börlin, Umeå universitet, har tilldelats ett stipendium för att forska vid Harvard Medical School i Boston. Han ska utvärdera en ny teknik som bl.a. gör det möjligt att på ett enkelt sätt undersöka rörelsemönstret för ett knä eller en knäprotes.

Niclas Börlin är universitetslektor vid institutionen för datavetenskap och har nu tilldelats ett s.k. Fulbrightstipendium för en sju månader lång forskningsvistelse i USA. Han har tidigare varit med att utveckla en svensk teknik som gör det möjligt att mäta rörelsemönster i skelettet.

Tekniken har spritt sig världen över och går ut på att man med hjälp av två röntgenrör och implanterade markörer i skelettet kan räkna ut hur mycket skelettet hos en människa har rört sig. Det är t.ex. nödvändigt för att undersöka hur väl en höftprotes sitter fast i skelettet eller hur mycket en protes har slitits. Tekniken ger väldigt noggranna mätningar och kan registrera en rörelse på 50 mikrometer. Metoden fungerar bra för att mäta små rörelser över längre tidsperioder – månader och år.

Vill man i stället studera snabba rörelser som t.ex. rörelsemönstret hos ett knä så behövs snabba bildserier (3–6 bilder per sekund). För att ta snabba bilder med synkroniserade röntgenrör krävs en dyrbar, specialtillverkad utrustning. Den finns i dagsläget bara på ett sjukhus i världen, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Sedan 2003 har Niclas Börlin arbetat tillsammans med forskare från Boston och Perth, Australien, för att utveckla en ny teknik där ett enda röntgenrör kan utföra i princip samma mätningar. Det är den här lösningen som Niclas Börlin ska utvärdera i Boston under sju månader.
– Den nya enbildstekniken har potential att kunna användas för studier av friska och sjuka leder, utvärdera rörelsemönster och slitage hos nya ledproteser med en precision som tidigare inte varit möjlig. Den kräver dessutom mindre avancerad teknik som finns tillgänglig på fler sjukhus än tidigare. Min uppgift är att utvärdera exakt vilken precision vi kan få, säger han.

I Boston kommer Niclas Börlin att ha tillgång till ett nytt robotiksystem där testerna kan utföras. Det här unika systemet kommer att kunna ge en mer realistisk återgivning och på så sätt minska gapet mellan teoretiska beräkningar och faktiska mätningar på patienter.

Niclas Börlin kommer ursprungligen från Nordingrå, Ångermanland.

Svenska Fulbrightkommittén delar varje år ut anslag för att öka kunskapsutbytet mellan Sverige och USA.

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Börlin, universitetslektor vid institutionen för datavetenskapTelefon: 090-786 68 32
E-post: niclas.borlin@cs.umu.se

Redaktör: Karin Wikman