"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-01-10

Stipendiater från hela världen utbildas i hållbart samhällsbyggande

NYHET Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet är den 13-15 januari tillsammans med Umeå kommun värd för en internationell utbildning i hållbarhetsfrågor. Ett 30-tal stipendiater från hela världen deltar. Kursen ger en inblick i allt från svensk miljölagstiftning till hållbart husbyggande och återvinning.

– Vår institution har en lång och bred erfarenhet av utbildning inom miljöområdet, säger Fredrik Lundmark, universitetsadjunkt och ansvarig för hållbarhetskursen. Dels ger vi sedan lång tid tillbaka ett populärt treårigt kandidatprogram i miljö- och hälsoskydd, dels har vi tidigare arrangerat internationella uppdragsutbildningar inom området. Vi ser det som viktigt att få sprida de erfarenheter och det kunnande som finns i Sverige för att uppnå en positiv utveckling inom miljöområdet.

 Svenska Institutet erbjuder varje år internationella stipendier för studier och forskning i Sverige på master- och forskarnivå. Under sin tid i Sverige får stipendiaterna vara med i nätverket Network for Future Global Leaders, NFGL. Nätverket anordnar seminarier, föreläsningar, workshops och studiebesök för att ge en inblick i svenskt samhällsliv, forskning, innovationsarbete och arbete inom bland annat områdena miljö, hållbarhet och IT.

Inom ramen för detta får stipendiaterna i år utbildning inom miljö och hållbarhet vid Umeå universitet. Ett 30-tal stipendiater, samtliga med bred kunskap inom samhällsbyggnadssektorn, kommer till Umeå den 13-15 januari för att lära sig mer om hur man i Sverige och Umeå arbetar med hållbarhetsfrågor. Kursen hålls i samarbete med Umeå kommun och finansieras av Svenska Institutet.

– Umeå är en av de städer i världen som lyckats skapa ett hållbart system inom miljöområdet, säger Royne Söderström, projektledare, Kompetensspridning i Umeå AB. Vår kunskap inom hållbart byggande, avfall och förnybar fjärrvärme är av ytterst hög kvalitet och intresset för våra lösningar är mycket stort. Genom att erbjuda internationella delegater möjlighet att fördjupa sig i våra lösningar kan vi bidra till export av svensk miljöteknik.

Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar om till exempel förebyggande miljöskydd, avfallshantering och vattenreningsteknik med studiebesök på bland annat Dåva kraftvärmeverk, Gimonäs återvinningsstation och IL-Recycling i Holmsund.

Journalister hälsas välkomna, för aktuellt schema eller intervjuer med deltagarna, kontakta Fredrik Lundmark.

 För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Lundmark, universitetsadjunkt, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 76 20
E-post: fredrik.lundmark@emg.umu.se

 Royne Söderström, projektledare, Kompetensspridning i Umeå ABTelefon: 070-602 14 26
E-post: royne.soderstrom@umea.se

Anette Eikelboom Sällström, samordnare, Enheten för externa relationer, Umeå universitetTelefon: 0660-292503
E-post: anette.eikelboom.sallstrom@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog