"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-24

Stipendiater studerar digital litteratur och bloggar

NYHET Digital litteratur och bloggar (en slags online-dagböcker) kommer under de närmaste fyra åren att studeras av två doktorander vid Umeå universitet. Stephanie Hendrick och Jim Barrett har båda fått stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

I en värld som håller på att omstöpas av bio- och informationsteknik blir det allt viktigare att anlägga humanistiska perspektiv på den nya tekniken. Humlab vid Umeå universitet utgör en kraftfull satsning på nyskapande och tvärvetenskaplig forskning.

Nu stärks alltså forskningsområdet humaniora och informationsteknik ytterligare genom två nya doktorander. Stephanie Hendrick kommer från USA och har en lärarexamen från University of Alabama, Tuscaloosa. Jim Barrett är australiensare och har en bakgrund som journalist och konstnär. Han brukar också kunnas ses som didgeridoospelande gatumusiker i Umeå centrum.

De fiktioner och världar som skapas i datorn och genom olika medier kallas digital litteratur. Jim Barrett studerar de platser och berättelser som skapas i litterära-mångmediala verk som till exempel Michael Joyces Twelve Blue: Story in Eight Bars www.eastgate.com/TwelveBlue/
och Don Boscos Fast City 
www.cyberartsweb.org/cpace/fiction/bosco/index.html

Hur uppfattar vi dessa verk och hur formas berättandet? Hur skiljer de sig från traditionella texter? Är det verkligen så att materia och kropp blir oviktiga så snart vi skapar texter och platser i och genom ny informationsteknik?

Bloggar, är unika blandningar mellan traditionell dagbok, webbsida, tidning och social mötesplats; ett internetbaserat medium som fått enormt genomslag det senaste året. Diskussioner och textskapande stöds genom möjligheten att se vilka ute i världen som har länkat till ens inlägg och listor på personer som man kommunicerar med. Bloggtexter skapas sällan i en enda blogg utan i en mängd bloggar samtidigt. Inte sällan sprids nyheter i ”bloggosfären” mycket snabbt över världen.

Stephanie Hendricks undersöker hur bloggkommunikation fungerar och då speciellt samförfattandet. Bland annat handlar det om användning av olika kommunikationsvägar och länkande. Och när bryter en utspridd kommunikation samman?

Anställningarna finansieras, förutom av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses stipendieprogram för moderna språk, också av Institutionen för moderna språk. Doktoranderna kommer under sina forskarstudier att vara knutna både till Humlab och till institutionen.

Jim Barrett nås på 073-080 14 91
och Stephanie Hendrick på 073-071 08 60.

Humlabs föreståndare, Patrik Svensson, kan nås på 070-397 84 66.

Humlab [www.humlab.umu.se] är Umeå universitets plats för möten mellan kultur och informationsteknik. I denna intressanta teknikmiljö finns studenter, lärare och forskare från ett 60-tal ämnen liksom konstnärer och näringsliv. Mänskliga möten, ifrågasättande och teknikutforskande utgör grundvalarna för verksamheten. Humlab är den enda miljön av sitt slag i Sverige och den har en hög internationell profil. Verksamheten spänner från arkeologisk gestaltning och undersökningar av onlinespråk till datorspel och estradpoesi.

Redaktör: Helena Vejbrink