"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-05

Stipendie för framstående examensarbeten inom förbränningsteknik eller energiteknik med förbränningsteknisk anknytning.

NYHET Svenska Föreningen för Förbränningsforskning (SFRC) tilldelade vid årsmötet ett stipendium till Erik Torshage för bästa examensarbete.

Arbetet med titeln ”Reduktion av stoftutsläpp från närvärmepanna genom tillsats av kaolin som bränsleadditiv” utfördes av Erik för avläggande av Civilingenjörsexamen i Energiteknik vid Umeå Universitet. Erik planerade och genomförde fullskaleexperiment i industriell miljö med utgångspunkt i de allra senaste forskningsrönen. Hans resultat har mycket hög ekonomisk och miljömässig relevans kopplat till partikelbildning och kommande emissionskrav.

Årets pris delades med Anna Köhler, Chalmers, och hennes arbete: Analysis of fuel mixing in fluidized beds - Measurements with a hot camera probe in the Chalmers gasifier and 3D particle tracking in a cold flow model.

http://sfrc.se/stipendie/

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A839515&dswid=7785

Redaktör: Karin Fahlquist