"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-05

Stipendier från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse

NYHET Vi har glädjen att meddela att Handelshögskolan har två mottagare av stipendier från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse.

Grattis till Irina Alexeyeva, enheten för företagsekonomi och Tatbeeq Raza Ullah, även han vid företagsekonomi, som båda erhållit stipendier från Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse.

Professor Lars Silver, enhetschef för företagsekonomi:

Två av våra doktorander har fått Wallanderstipendier i konkurrens med samtliga institutioner i nationalekonomi och företagsekonomi. Detta visar på den kvalitet våra doktorander och deras avhandlingar håller i ett nationellt perspektiv.

Titeln på Irinas avhandling är "Essäer om revisionsarvoden och ett samtida tillhandahållande av revisions och rådgivningstjänster".

Titeln på Tatbeeqs avhandling är "En teori om upplevd paradoxal spänning i coopetitiva allianser".

Grattis till Irina och Tatbeeq!