"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-20

Stipendium för examensarbete om functional foods

NYHET Stina Bodén, Therese Lundgren och Camilla Thörnqvist får Carla Sandahls stipendium på 10 000 kronor för sitt examensarbete vid dietistprogrammet, Umeå universitet. I arbetet undersöks effekten av functional foods-drycken ProViva.

Examensarbetet har titeln ”ProViva Fruktdryck som kostbehandling – enkätstudie bland dietister och intervjuer med patienter diagnostiserade med Irritable Bowel Syndrome”. Juryns motivering lyder: ”För att ha uppmärksammat betydelsen av hälsopåståenden om livsmedel, för såväl dietisters rekommendationer som patienters val”.

Stipendiet delas ut måndagen den 20 december, kl. 15.00 i Demonstrationssalen, plan 3, Lärarutbildningshuset.

Undersökningen i examensarbetet genomfördes bland dietister och patienter med diagnosen Irritable Colon Syndrome (IBS). Studien visar att kunskaper och tro om produkters hälsoeffekter varierar såväl hos dietister som hos patienter. Eftersom det i framtiden troligen kommer att dyka upp fler livsmedel med hälsopåståenden, så ökar betydelsen av att dietister kritiskt granskar den vetenskapliga dokumentationen. Dietisten har en viktig uppgift i att ge sina patienter en så objektiv bild som möjligt av dessa produkters påstådda hälsoeffekter.

Carla Sandahls stipendium delas ut till framstående examensarbeten på dietistprogrammet. Stipendiets grundare är själv dietist och arbetade före sin pensionering som adjunkt vid Institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

För mer information, kontakta:

EwaCarin Sehlstedt, handledareTel: 090-786 64 84
E-post: ewacarin.sehlstedt@kost.umu.se eller

Inger Öhlund, stipendiekommitténTel: 090-786 95 78
E-post: inger.ohlund@kost.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson