"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-16

Stipendium för examensarbete om matsituationen för psykiskt sjuka

NYHET Andreas Arvidsson och Pontus Henriksson får Carla Sandahls stipendium på 10 000 kronor för sitt examensarbete vid dietistutbildningen,Umeå universitet. De visar att psykiskt sjuka ofta äter ensidig kost och mycket godis efter att de blivit utskrivna.

Det finns få undersökningar om kosten bland psykiskt sjuka i Sverige. Att denna grupp ofta lider av hjärt- och kärlsjukdomar och mag- och tarmbesvär är dock välkänt. Andreas Arvidsson och Pontus Henriksson har i sitt examensarbete studerat kostsituationen för psykiskt sjuka, och har nu tilldelats Carla Sandahls stipendium på 10 000 kronor för årets bästa examensarbete vid dietistutbildningen i Umeå.

Stipendiet delas ut måndagen den 19 december, kl. 15.00 på institutionen för kostvetenskap, Lärarutbildningshuset, Restaurangmatsalen, plan 3. Andreas Arvidsson och Pontus Henriksson visar i sitt examensarbete att många psykiskt sjuka har stora svårigheter att klara sin matsituation efter utskrivning. De äter ensidig kost, mycket godis och lider ofta av övervikt och förstoppning. Andreas Arvidsson och Pontus Henriksson anser att före detta psykiatripatienter behöver bättre stöd när det gäller att ordna sin mat.

Med bättre vägledning och stöd är det möjligt att laga god och hälsosam mat till ett billigt pris, och författarna menar att det finns behov av dietister som kan hjälpa både personal och vårdtagare. En sådan lösning skulle leda till stora vinster för såväl individer som samhälle. Examensarbetet har titeln ”Kostsituationen inom psykiatri och boendestöd – en kvalitativ studie”.

Carla Sandahls stipendium delas varje höst ut till bästa examensarbete vid dietistutbildningen i Umeå. Stipendiets grundare är själv dietist och arbetade före sin pensionering som adjunkt vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Andreas Arvidsson, tel: 073-829 29 93
Pontus Henriksson, tel: 070-174 95 56

Inger Öhlund, Stipendiekommittén, tel: 090-786 95 78
E-post: inger.ohlund@kost.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson