"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-16

Stipendium för uppsats om jämställdhet och/eller mångfald

NYHET Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén delar ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Syftet med uppsatsstipendiet är att uppmuntra högskolestuderande som i sitt uppsatsarbete behandlar frågor om jämställdhet och/eller mångfald ur ett för branschen intressant perspektiv.

Syftet är även att därigenom sprida kunskap om jämställdhets- och mångfaldsforskning vidare i bank- och finansbranschen. Uppsatsen kan vara skriven inom ramen för t ex företagsekonomi, genus, ledarskap, humaniora, samhällsvetenskap eller liknande. En förutsättning för att få stipendiet är att uppsatsen handlar om jämställdhet och/eller mångfald. Stipendiet är på 10 000 kr.

Centrala Jämställdhets- och Mångfaldskommittén är en av BAO (Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation) och Finansförbundet partsammansatt kommitté. Kommittén har till uppgift att följa, främja och utvärdera jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen inom bank- och finansbranschen samt bidra till jämställdhets- och mångfaldsarbetet i bankerna/företagen. Kommittén ska också informera och sprida kunskap om jämställdhet och mångfald genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte mm samt ta fram relevant partsgemensam statistik.

Sista dag för ansökan är den 31 maj 2012. Mer information finns på www.bao.se eller www.finansforbundet.se.

Redaktör: Annica Höglund