"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-08-17

Stipendium för uppsats om rehabiliteringskedjans konsekvenser

NYHET Lena Enqvist, tidigare student på juristprogrammet, får 4 000 kronor från Tria för sitt examensarbete om sjukförsäkringens rehabiliteringskedja.

Den så kallade rehabiliteringskedjan infördes för drygt två år sedan för att råda bot på det ökande antalet sjukskrivningar i samhället. I sin uppsats Sjukförsäkringens rehabiliteringskedja - En återgång till arbetslivet eller mot det sociala utanförskapet? visar Lena Enqvist att återgången för den sjuke till arbetslivet har stora brister och snarare leder till ett fortsatt utanförskap.

Trias stipendiatjury anser att uppsatsen har väl avgränsade frågeställningar som besvaras utifrån de rättsliga källor som använts. Författaren har även på ett utmärkt sätt lyckats bibehålla ett objektivt och granskande förhållningssätt till ett svårt och politiskt hett ämne som behöver uppmärksammas.

Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter.

Läs mer om Trias stipendiater 2010

Redaktör: Camilla Bergvall