"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-02-17

Stipendium för utlandsstudier (senast 4 mars)

NYHET Stiftelsen Erik och Göran Ennerfelts Fond delar i år ut ett internationellt stipendium för studerande inom lärarutbildning vid Umeå universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Kalmar. Stipendiet, som är på mellan 50.000-100 000 kronor och ska användas till internationalisering, kan sökas av såväl lärarstuderande som forskarstuderande.

Sammanlagt tio stipendier kommer att delas ut för 2011.

Ansökan görs digitalt på särskild blankett som hämtas på fondens hemsida. Observera att ansökan inte kan göras direkt till fonden utan ska gå genom Umeå universitet. Förutom själva ansökan ska även dokumentation av studiemeriter samt minst ett och högst två rekommendationsbrev medsändas.

Läs mer om utlysningen och hämta ansökningblankett på:
http://www.axeljohnson.se/Pages/Presentationpage.aspx?id=527&epslanguage=EN
Observera att det är utlysning nr 2. Internationellt stipendium för lärarstuderande, som är aktuellt.

Ställ ansökan till Umeå School of Education och ange diarienummer (Dnr 120-438-11) på ämnesraden i mailet. Sänd i ett exemplar till registrator på adressen: medel@diarie.umu.se

Ansökan behöver ej undertecknas.

Senast den 4 mars 2011 ska ansökan (dvs. ifylld blankett) samt dokumentation av studiemeriter samt rekommendationsbrev ha inkommit.

Sent inkomna ansökningar, samt ansökningar som inkommit på annat sätt än digitalt till registrator, beaktas ej.

Kontaktperson:

Carina Rönnqvist
E-post: carina.ronnqvist@historia.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov