"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-08

Stipendium till forskning om sexualitet i populärpressen

NYHET Klara Arnberg, doktorand vid institutionen för ekonomisk historia, har blivit tilldelad ett års finansiering från Ridderstads stiftelse för grafisk historisk forskning för forskningsprojektet ”I pornografins utkanter: sexualitetens ekonomisk-historiska betydelse för den svenska populärpressen under 1900-talet”.

- Jag är fantastiskt glad för detta som gör att jag kan fördjupa min forskning om populärpressens ekonomi och sexualitetskoppling, säger Klara Arnberg.

Projektet är utformat utifrån viktiga resultat som framkommit i hennes avhandling om den pornografiska pressen i Sverige under perioden 1950-1980 och är tänkt att fördjupa diskussionerna om sexualitetens ekonomisk-historiska betydelse. I projektet undersöks gränslandet mellan pornografi och populärpress. Syftet är att förstå hur sexualitet hanterats inom populärpressen, under vilka villkor den accepterats och hur dessa förhållanden förändrats under 1900-talet utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv.

Mer specifikt studeras vad som hänt när nya kontroversiella genrer som uppfattats som mer eller mindre pornografiska introducerats på marknaden och fått allmän spridning. I dessa händelseförlopp skildras hur intressegrupper bildats, hur frågan hanterats politiskt och hur pressens egna organ hanterat de ofta oönskade tidningarna. Klara Arnberg kommer särskilt att studera hur denna förhandling skett inom en ekonomisk ram, där annonsering och distribution spelat en central roll. Under vilka förutsättningar har exempelvis det sexuella innehållet ansetts så grovt att andra företag inte velat förknippas med en tidning genom att annonsera i den? Hur har tidningar reagerat på hot om att få annonsering eller distribution indragen?

- Genom att studera dessa frågor i en ekonomisk-historisk kontext, blir både sexualitetens ekonomisering och politisering under 1900-talet belysta, säger Klara Arnberg. Jag hoppas även på att kunna visa hur en accepterad offentlig sexualitet förhandlats och omförhandlats utifrån hur populärpressen hanterat sexualitetsfrågan.

Foto: Lina Norrman

Klara Arnberg disputerar på avhandlingen Motsättningarnas marknad: Den pornografiska pressens kommersiella genombrott och regleringen av pornografi i Sverige 1950-1980 under hösten 2010.

Läs mer om Ridderstads stiftelse

För mer information kontakta: Klara Arnberg Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet Telefon: 090-786 56 82
E-post: klara.arnberg@ekhist.umu.se
 

Redaktör: Eva Stoianov