"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-23 Uppdaterad: 2023-03-28, 16:23

Stipendium till forskning om strålskador vid bröstcancer

NYHET Anna-Karin Wennstig, postdoktor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap samt överläkare på Onkologkliniken i Sundsvall får Svensk Onkologisk Förenings och läkemedelsföretaget Pfizers forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Hon forskar om sätt att förbättra prognosen för kvinnor som får strålbehandling i samband med operation av bröstcancer.

Text: Ola Nilsson

– De senaste åren har det skett fantastiska framsteg när det gäller bröstcancerbehandlingen, vilket glädjande nog gör att fler kvinnor med bröstcancer blir botade och långtidsöverlevare. Men detta ställer också högre krav på att den behandling vi ger inte är förenad med för stora risker för biverkningar som kan ge annan sjuklighet med försämrad livskvalitet och i värsta fall förkorta livet, säger Anna-Karin Wennstig.

Strålbehandling utgör en viktig del av behandlingen i samband med kirurgi vid bröstcancer, och minskar tydligt risken för återfall och död. Det har dock länge varit känt att patienter som strålas för bröstcancer har en högre risk att drabbas av förträngningar i kranskärlen, vilket kan leda till kärlkramp och hjärtinfarkt. Flera större studier har visat att för patienter behandlade på 1960- och 70-talet var risken att dö i hjärt-kärlsjukdom efter en strålbehandling nästan lika stor som nyttan av själva strålbehandlingen. Ett flertal studier har också kunnat påvisa en ökad risk för lungcancer hos de kvinnor som fått strålbehandling under den här tidsperioden.

Strålbehandlingen har genomgått en kraftig teknisk utveckling med sjunkande hjärt- och lungdoser som följd, vilket minskat risken för långtidsbiverkningar. I sin avhandling 2020 studerade Anna-Karin Wennstig risken för ischemisk hjärtsjukdom och lungcancer hos kvinnor som fått strålbehandling för bröstcancer med mer moderna tekniker. I denna forskning ingick kvinnor från Stockholm, Uppsala-Örebro och Norra sjukvårdsregionen som 1992 – 2012 behandlats för bröstcancer. Avhandlingen visade att kvinnor som får strålbehandling i höga doser mot bröstcancer löper ökad risk att drabbas av skador på hjärtats kranskärl samt lungcancer, och att det är viktigt att strålningen genomförs med så välriktad stråldos som möjligt.

Efter sin disputation har Anna-Karin Wennstig fortsatt sin forskning och är nu inriktad på att tillsammans med kollegor i forskagruppen ytterligare studera risk för hjärt-kärlsjukdom och lungcancer hos kvinnor som fått strålbehandling för bröstcancer. Detta genom att bland annat titta på data i bröstcancerregistren i de aktuella tre regionerna mellan 1992- och 2020, ett underlag på cirka 68 000 patienter. En del av denna nya forskning kommer att handla om att beräkna ett dosresponssamband för stråldos och hjärt-kärlsjukdom. En annan del är att titta specifikt på risken att få lungcancer som en biverkan genom att samköra registerdata från de aktuella tre regionerna.

Svensk Onkologisk Förenings och Pfizers onkologistipendium instiftades 2022 och syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Stipendiet är på 200 000 kronor och delas ut vid onkologidagarna som i år hålls Kalmar.

Anna-Karin Wennstig är överläkare i onkologi vid Sundsvalls sjukhus, och hon kombinerar sin tjänst vid onkologkliniken med en deltid som postdoktor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Hon är även sjukvårdsregional processledare på tio procent för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum, RCC Norr.