"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-23

Stöd till fler projekt inom samhällsvetenskap och humaniora

NYHET Umeåforskning inom psykologi, sociologi och språkstudier får sammanlagt 7,7 miljoner av Riksbankens jubileumsfond.

I början av veckan offentliggjorde Vetenskapsrådet årets stora utdelning av forskningsmedel till humaniora och samhällsvetenskap. Sammanlagt gick nära 16 miljoner kronor till projekt vid Umeå universitet (pressmeddelandet).

När Riksbanken jubileumsfond idag publicerade de forskningsprojekt och infrastrukturella projekt de ger stöd i år, står det klart att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Umeå stärks med ytterligare 7, 7 miljoner kronor. De två forskningsprojekt som får stöd av Riksbankens jubileumsfond är:

Åldrande och beslutskompetens
Professor Timo Mäntylä, institutionen för psykologi, får 3 320 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Feminism och modernitet i Carmen de Burgos reseskildringar av Europa och Norden under tidigt 1900‐tal
Postdoktor Elena Lindholm Narvaez, institutionen för språkstudier, får 1 905 000 kr för sitt forskningsprojekt.

Riksbanken stöder också projekt som syftar till att möjliggöra och främja framtida forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, till exempel upprättande av databaser, digitalisering eller tillgängliggörande av betydelsefullt material. Ett av dessa infrastrukturprojekt är:

European Social Survey (ESS), Round 5
Docent Mikael Hjerm, institutionen för sociologi, får 2 500 000 kr för sitt projekt.

Dessutom är universitetets forskare medsökande i ett antal andra forskningsprojekt som har beviljats stöd. Bland annat är professor Per Ambrosiani, institutionen för språkstudier, en av de medsökande till infrastrukturprojektet Digitaliserade beskrivningar av slaviska kyrilliska handskrifter och äldre tryckta böcker vid svenska bibliotek och arkiv som får 5 miljoner av Riksbankens jubileumsfond. Den ansökan har gått in från Göteborgs universitet.

För ytterligare information om projekten, kontakta gärna respektive forskare. Kontaktinforamtion finns under länkarna ovan. Se också Riksbankens jubileumsfonds webbplats.

Redaktör: Helena Vejbrink