"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-22

Stöd till forskning om hur våldtäktsoffer behandlas i rättssystemet

NYHET Det finns färska siffror på att 60 procent av alla anmälda våldtäkter förblir ouppklarade, och bara tolv procent leder till åtal. En forskargrupp vid Umeå universitet får nu 1,6 miljoner kronor från Brottsoffermyndigheten för att studera om kvinnliga våldtäktsoffer diskrimineras i mötet med polis, åklagare och rättsväsende.

Brottsoffermyndigheten har gått ut med en särskild utlysning för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade relationer samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Nu har tolv av drygt hundra inkomna projektansökningar beviljats medel på sammanlagt 17,5 miljoner kronor, och Umeåforskarna Maritha Jacobsson och Stefan Sjöström får tillsammans 1,6 miljoner kronor för projektet ”Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer?”.

Många är idag kritiska till att alltför få våldtäktsmän ställs till svars för sina brott, men också till att själva rättsprocessen ifrågasätter och kränker brottsoffret. Genom att jämföra våldtäktsmål med fall där män utsatts för våldsbrott, ska forskarna undersöka om, och i så fall hur, kvinnor som utsatts för våldtäkt diskrimineras i mötet med rättsapparaten.

Bland annat kommer forskarna att undersöka hur brottsoffrets trovärdighet bedöms i polisutredning och domstolsförhandling, vad i offrets beteende och bakgrund som blir relevant för utfallet och hur brottsoffret upplever polisutredning och domstolsförhandling.

För mer information, kontakta:Stefan Sjöström, projektledareinstitutionen för socialt arbeteUmeå universitet
E-post: stefan.sjostrom@socw.umu.se
Telefon: 076-83 22 940

Maritha Jacobsson, forskareinstitutionen för socialt arbete,Umeå universitetTelefon: 090-786 9876
E-post: maritha.jacobsson@socw.umu.se

Brottsoffermyndighetens särskilda utlysning

Redaktör: Camilla Bergvall