"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-21

Stöd till forskningsprojekt som kan underlätta planering av vindkraft

NYHET Energimyndigheten gör en bred satsning på forskning om planering och vindkraft. Totalt får tre projekt dela på tolv miljoner kronor. Projekten ska förbättra förutsättningarna att i planeringen göra avvägningar mellan olika intressen för en hållbar storskalig utbyggnad av vindkraften.

Projektet Hållbar landbaserad vindkraft - synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen ska ta fram kunskapsunderlag och utveckla planeringsförutsättningar och scenarier för hållbar utbyggnad av landbaserad vindkraft i förhållande till andra riksintressen och markanvändningar på lokal, regional och nationell skala. Forskarna kommer att undersöka hur avvägningar av riksintresse för vindbruk har hanterats inom fysisk planering och i riksintresseprövningar, och vilka erfarenheter som har gjorts i kommunernas översiktsplaner.

I projektet ingår Therese Bjärstig och Anna Zachrisson vid statsvetenskapliga institutionen. Projektet har fått 3,2 miljoner och projektledare är Johan Svensson, SLU.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida