"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-13

Stöd till genusforskare vid Umeå universitet (ansök senast 30 september)

NYHET Styrelsen för Umeå centrum för genusstudier, UCGS, har beslutat att anslå en summa om 500 000 kronor under 2011 som ska vara tillgängliga för genusforskare vid Umeå universitet. Medlen ska användas för att betala forskartid i syfte att utarbeta ansökningar om externa forskningsmedel.

Medlen kan sökas av disputerade genusforskare verksamma vid Umeå universitet och som har ett tydligt genusperspektiv i sin forskning.

Medlen ska förbrukas senast 31 maj 2012. Oförbrukade medel måste betalas tillbaka. Lönemedel utgår med maximalt en lönemånad, inkl OH-påslag och lokalkostnad per forskare eller projektgrupp. En vetenskapligt sammansatt bedömargrupp kommer att granska ansökningarna. Beslut meddelas i mitten av oktober. UCGS kommer att följa upp resultatet av satsningen i slutet av 2012.

Ansökan om max 1 A4-sida ska innehålla följande:

- Namn- Titel- Ämne- Institutionstillhörighet/Enhet- Projekt/projektidé- Ange till vilket forskningsråd ansökan ska skickas
- Medfinansiering anges, om sådan finns

Ansökan skickas elektroniskt till Monica Forsell-Allergren senast den 30 september 2011: monica.forsell-allergren@ucgs.umu.se

Redaktör: Elin Andersson