"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-03

Stöd till tio vårdforskningsprojekt

NYHET Tio vårdnära forskningsprojekt vid Umeå universitet får stöd inom ett forskningsprogram i samarbete med Karolinska institutet. Det handlar bl.a. om äldres hälsa, stöd till familjen vid stroke och personcentrerad vård vid demens.

Umeå universitet och Karolinska institutet i Stockholm samarbetar i det strategiska forskningsprogrammet "SFP-vård" för att samordna och gemensamt utveckla vårdforskning med nära anknytning till vårdens praktik. Samarbetet inleddes med en utlysning av projektmedel inom programmet. Bland totalt 112 ansökningar, varav 23 från Umeå universitet, som har granskats av en nationell expertgrupp har tio Umeå-projekt valts ut – fyra får 300 000 kr och sex 150 000 kr.

De projekt som får dessa medel kommer att presenteras av resp. huvudsökande vid ett öppet seminarium den 27 september i år.

Huvudsökande och projekt vid Umeå universitet som får 300 000 kr:

Ingeborg Nilsson, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Aktivitetsbaserade hälsorelaterade åtgärder - en interventionsstudie riktad mot hälsa, aktivitet och delaktighet bland seniorer

Margareta Persson, Inst. för omvårdnad: 'Gör de som vi säger?' - självskattad hälsa, livskvalitet, välbefinnande och livsstil tre till fyra år efter graviditetsdiabetesdiagnos

Britt-Inger Saveman, Inst. för omvårdnad: Utvärdering av hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke

Lars Weinehall, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin: Att använda systematisk och kontinuerlig nppföljning och mätning som stöd för lärande och utveckling inom vården

Huvudsökande och projekt vid Umeå universitet som får 150 000 kr:

Birgitta Bernspång, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Utvärdering av västerbottenmodellen, en intervention med stöd av koordinatorer och läkare på hälsocentraler för att påverka sjnkskrivningslängd och rehabilitering

David Edvardsson, Inst. för omvårdnad: Från retorik till vetenskap: personcentrerad vård för personer med demenssjukdom

Anne Fisher, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Att möjliggöra full delaktighet för personer med medfödda funktionsnedsättningar - interventioner som stödjer vardagsfungerande och socialt samspel

Maria Larsson Lund, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Förmåga att använda vardagsteknik efter förvärvad hjärnskada - betydelse, bedömning och intervention i daglig aktivitet

Ellinor Salander-Renberg, Inst. för klinisk vetenskap: Långsiktig behandling av bipolär affektiv sjukdom med stämningsstabiliserande medicin: suicidprevention och risken av allvarliga biverkningar

Karin Wadell, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering: Effekter av lokal högrepetetiv muskelträning hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kontaktuppgifter till forskarna kan sökas i Umeå universitets personalkatalog,
http://www.umu.se/sok/personalkatalog