"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-06-09

Stor bredd på examensarbeten

NYHET Angelägna frågor om it och digitalisering av samhället presenterades när studenter på de tre kandidatprogrammen vid Institutionen för informatik nyligen redovisade sina examensarbeten.

40 kandidatuppsatser, skrivna av studenter som tar sin kandidatexamen vid Institutionen för informatik, Umeå universitet, har nyligen presenterats och diskuterats.

Det virtuella kontoret, design av streamingtjänster, chefsskap inom IT, härskartekniker på Facebook, upplevelser i interaktiv film och vårdens digitala arbetsmiljö är några ämnen som tas upp i studenternas examensarbeten.

– Spännvidden i de ämnen som årets uppsatser behandlar är väldigt stor. Man kan se vissa trender som uppsatser med fokus på oönskat beteende på sociala medier eller på streamingtjänster, men det finns även vissa återkommande teman som olika perspektiv på projektledarrollen och systemutvecklingsmetodik. Det är en spännande mix, säger kursansvarige lärare Rikard Harr. 

Det avslutande examensarbetet syftar till att ge studenterna tillfälle till att självständigt och kritiskt fördjupa sina kunskaper inom ämnet informatik. Studenterna väljer ett ämnesområde inom vilket de formulerar ett eller flera kunskapsproblem som de sedan studerar och utreder med en för ämnet och problemet lämplig metod.

De tre programmen som studenterna examineras inom är Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer, Digital medieproduktion och Systemvetenskapliga programmet.

Bilden ovan: Några av studenterna som presenterade sina examensuppsatser var Jon Granberg, Cecilia Trepka-Bloch, Vedrana Cizmic, Elin Berglund, Sofia Larsson och Malin Lindqvist. I mitten Angelica Svelander, handledare och doktorand från institutionen för Informatik.

Redaktör: Mikael Hansson