"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-05-25

Stor donation till forskning om diabetes

NYHET Umeå universitet har fått en stor donation från Stiftelsen Edgar Sjölunds Diabetesfond till diabetesforskning. Donationen på 1,5 miljoner kronor per år i tre år omfattar deltidstjänster för två forskare.

Efter utlysning av tjänsterna har donationen fördelats till två forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Julia Otten, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus och Rachel Nicoll, förste forskningsassistent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

- Den här donationen har mycket stor betydelse för diabetesforskningen vid Umeå universitet, säger professor Tommy Olsson och Ulf Näslund, professor och prefekt vid institutionen.

Två större delprojekt

Julia Otten planerar två större delprojekt. I det första projektet studeras hur man kan bota typ 2-diabetes genom kraftigt minskat kaloriintag. Forskning har tidigare visat att detta är möjligt med dels operation vid kraftig övervikt, dels med pulverdiet med lågt kaloriinnehåll. Mekanismerna bakom dessa kraftfulla effekter är oklara och Otten kommer bland annat att studera effekterna av minskat kaloriintag på vissa ämnesomsättningsprodukter samt hormoner som bildas i magtarmkanalen.

I ett andra projekt ska Otten analysera om det går att förutsäga en ökad risk att insjukna i hjärtkärlsjukdom, genom att mäta förmågan till omsättning av glukos vid glukosbelastning. Det är möjligt eftersom deltagarna ingått i två lokala studier – Västerbottens hälsoundersökningar och den så kallade SCAPIS-studien i Umeå.

Insulinets betydelse

Rachel Nicoll ska studera betydelsen av insulin för utveckling av hjärtkärlsjukdom. Insulin åstadkommer en intransport av glukos i olika vävnader. Nedsatt känslighet för egenproducerat insulin – insulinresistens - är kopplad till en ökad risk för senare insjuknande i diabetes. Det är väl känt att diabetes är kopplat till ökad risk för insjuknande i hjärtkärlsjukdom.

Nicoll kommer att analysera om förhöjda insulinnivåer i sig är en mer kraftfull markör än glukosnivåer för sjukdomsrisk, i studien VIPVIZA- (Västerbotten Intervention Program VIsualiZation of asymptomatic Atherosclerosis).

För mer information, kontakta gärna:

Ulf Näslund, professor och prefekt, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetulf.naslund@umu.se
090-786 88 60

Tommy Olsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTommy.G.Olsson@umu.se
090-785 18 45

Redaktör: Lena Åminne