"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-13

Stor donation till Umeå universitet

NYHET Gunnar Toreman, tidigare rektor vid Nordanåskolan i Skellefteå, donerar ett mångmiljonbelopp av arvet efter sin hustru, Inez, till medicinsk forskning vid Umeå universitet.

– Har man pengar över så tycker jag att de ska komma till nytta. Forskning är viktigt, särskilt medicinsk forskning, därför är jag glad att universitetet tar emot donationen. Jag vill inte prata om beloppets storlek, det vill jag behålla för mig själv. För mig handlar detta om att uppfylla min hustrus yttersta vilja, säger Gunnar Toreman.

Gunnar och Inez Toreman träffades under studietiden i mitten av 1950-talet på den geografiska institutionen vid Uppsala universitet. Eftersom båda hade ett forskningsintresse fick de tillsammans åka ut ett par veckor i obygden för att genomföra fältstudier. Och efter det höll de ihop. Båda blev till slut lärare och paret hamnade i Skellefteå där Inez arbetade som lärare i engelska och franska, medan Gunnar blev rektor vid Nordanåskolan, och senare också Komvux.

Kopplingen till Umeå universitet kom till när paret fortbildade sig, Inez inom samhällsvetenskapliga ämnen och Gunnar i idéhistoria. Studierna genomfördes framför allt på helgerna, parallellt med arbetet på Nordanåskolan. Paret fick inga barn och därför beslutade de i mitten av 1970-talet att arvet efter Inez, som var byggmästardotter, skulle gå till medicinsk forskning vid Umeå universitet.

De sista fem åren av Inez liv led hon av Alzheimers sjukdom. Gunnar ville dock inte att hon skulle behöva flytta in på något vårdboende, och han tog därför hand om henne i hemmet i centrala Skellefteå till dess att hon avled.

Gunnar Toreman, med ett porträtt av hustrun Inez.
Gunnar Toreman, med ett porträtt av hustrun Inez.
Fotografier: Patrick Degerman.

– Även i de klara stunder hon hade mot slutet var hon engagerad och väldigt tydlig med att hennes arv skulle gå till medicinsk forskning. Vilka specifika ändamål medlen ska gå till hade hon dock inga synpunkter på. Det överlåter vi nu till universitetet att avgöra, säger Gunnar Toreman.

Donationen kommer nu att gå till Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning vid Umeå universitet där forskare vid universitet kan söka forskningsmedel en gång per år. Ansökningarna bedöms och värderas av sakkunniga inom olika forskningsområden innan medlen delas ut.

Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet, är både glad och tacksam för den stora donationen.

– Den här donationen från paret Toreman är väldigt betydelsefull för universitetet, eftersom den ökar möjligheterna för våra forskare att driva sina projekt framåt. Att donera medel till medicinsk forskning är mycket värdefullt, eftersom det leder till nya möjligheter att förebygga och bota sjukdom, säger Lena Gustafsson.

Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

stiftelse.umu.se/medforsk

Redaktör: Mattias Mitz