"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-19

Stor konferens om perspektiv på skrivande

NYHET Sms, twitter och andra sociala medier lär oss hantera vardagsspråket på andra sätt än tidigare – vi skriver mer och i nya former. Därför är temat "Perspektiv på skrivande" när språkforskare från Sverige och Finland möts 20-21 maj i Umeå för en stor konferens om det svenska skriftspråket.

Konferensserien ”Svenskans beskrivning” har sedan 1963 samlat forskare inom framförallt svenska/nordiska språk från Sverige och Finland. I år äger konferensen rum vid Umeå universitet och temat är "Perspektiv på skrivande".

- Skrift har blivit alltmer betydelsefullt i dagens samhälle, både i yrkeslivet och i vardagen, säger Ann-Catrine Edlund som är en av arrangörerna vid institutionen för språkstudier. Nya genrer och kommunikationsformer växer fram och skriftnormerna varierar beroende på vilket medium man skriver i.

De drygt 60 konferensbidragen behandlar en mängd olika frågor inom området "svenska". Det handlar om skrivande som process men också andra perspektiv på skrivande, till exempel skriftnormer, skriftteknologi, läs- och skrivkompetenser, texttyp, genre, de medier eller sociala sammanhang där skrivandet förekommer samt samband mellan skrivande och identitet. Bidrag om skrivande ur ett didaktiskt perspektiv kommer också att presenteras.

Årets konferens, Svenskans beskrivning 31, äger rum på Umeå universitet den 20–21 maj 2010, i Humanisthuset på campusområdet. Arrangör är institutionen för språkstudier. Konferenserna inom serien Svenskans beskrivning ges med cirka ett och ett halvt års intervall, och var fjärde gång i Finland. Sist konferensen hölls i Umeå var 1993.

Program och annan information finns på konferensens webbplatsFölj gärna konferensen via Twitter

För ytterligare information, kontakta gärna arrangörerna:

Universitetslektor Ann-Catrine Edlund, institutionen för språkstudier, Umeå universitet
ann-catrine.edlund@nord.umu.se, 0730-48 69 19

Universitetslektor Ingmarie Mellenius, institutionen för språkstudier, Umeå universitet
ingmarie.mellenius@ling.umu.se, 070-173 11 36

Redaktör: Helena Vejbrink