"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-08-26

Stor nordisk konferens i Umeå om infektioner och antibiotika

NYHET Nya antibiotika och helt nya sätt att bekämpa infektioner, fältstudier om Ebola i Afrika, digerdödens härjningar genom historien, nyheter om virus och helt nya sätt att med DNA-teknik spåra infektioner och antibiotikaresistens är några av de teman som kommer att diskuteras under en stor forskningskonferens om infektioner och antibiotika, i Umeå den 3–6 september.

Mer än 250 deltagare möts under workshoppar, föredrag och posterpresentationer. Läkare och kliniska forskare kommer att möta grundforskare som studerar infektionsmekanismer eller nya antimikrobiella strategier och antibiotika. Konferensen visar att bekämpning av infektioner och antibiotikaresistens är ett hett forskningsområde.

Konferensens organisationschef, infektionsläkaren och forskaren Anders Johansson, och hans kollegor har lockat flera framstående internationella infektionsforskare till Umeå. Brian Conlon, och hans kollegor i Boston, USA, upptäckte nyligen ett helt nytt antibiotikum från bakterier i jorden. Sophia Koo, även hon från Boston, arbetar med helt nya sätt att snabbt diagnostisera infektioner genom analys av utandningsluft. David Wagner, från Arizona, kartlägger hur böldpesten har spridit sig över hela världen, från Digerdödens härjningar i historien till moderna utbrott på t.ex Madagaskar. Han genomför DNA–analyser från gamla människoskelett och från loppor på gnagare för att hitta bakterien Yersinia pestis som ligger bakom den förödande sjukdomen. Marco Vignuzzi från Paris har i detalj studerat hur aggressiva virus utvecklas och använder den nya kunskapen för att utveckla nya strategier mot virus.

Att det kommer mycket intressanta rön från yngre forskare i Norden visar bland annat två inbjudna unga forskare, Yngvar Lunde Haaskjold från Bergen som kommer att berätta om sitt arbete med Ebolaepidemin i Sierra Leone och Nikolai Siemens från Karolinska institutet som har upptäckt en orsak till varför det är så svårt att behandla så kallade köttätande streptokocker.

Även framstående Umeåforskare kommer att presentera sin forskning under konferensen. Emmanuelle Charpentier gjorde sin upptäckt i Umeå om CRISPR-Cas9, som inom bara några få år har blivit ett revolutionerande verktyg inom molekylärbiologisk forskning och idag används världen över för att ändra genetisk information. Hon kommer att berätta hur hon gjorde sin upptäckt när hon studerade styrning av infektionsmekanismer i streptokocker. Emmanuelle Charpentier har nyss blivit chef för en forskningsavdelning vid Max Planck Institutet för infektionsbiologi i Berlin, Tyskland, och prisas i hela världen för sitt fantastiska forskningsgenombrott vid MIMS i Umeå.

Umeåkemisterna Fredrik Almqvist och Mikael Elofsson utvecklar nya antibiotika från substanser i naturen bland annat i Norska havet. Och Umeåläkaren Johan Normark är expert på hur malaria påverkar barns immunsystem vilket kan leda till att de blir känsligare för andra infektionssjukdomar.

För 32:a gången håller föreningen The Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (NSCMID) sitt årliga vetenskapliga möte. Värd för mötet är två forskningscentra inom infektionsforskning vid Umeå universitet, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och den nationella forskarskola National Doctoral Programme in Infections and Antibiotics (NDPIA).

Mer information och programmet finns på konferensens hemsida: www.nscmid2015.com

Konferensen äger rum i Väven i Umeå från kl. 13.00 torsdag 3 september fram till söndag 6 september kl. 13.00.

Mediarepresentanter är välkomna att delta i konferensen som öppnas officiellt av Lena Gustafson, rektor vid Umeå universitet, fredag den 4 september kl. 10.00.

För mer information, kontakta gärna:

Anders JohanssonTelefon: 070-359 08 30
E-post: anders.f.johansson@umu.se

Direktkontakt för media:Eva-Maria Diehl, kommunikatörTelefon: 073-088 57 31
E-post: eva-maria.diehl@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz