"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-27

Stor satsning på design i Västerbotten ger möjligheter för Designhögskolan

NYHET I dag lanseras Design Västerbotten, ett av Sveriges största designprojekt i syfte att stärka hela länet inom området. Projektet ger goda möjligheter för Designhögskolan att utöka sitt samarbete inom närregionen.

– Det här projektet är bra för våra studenter och skolan. Vårt fokus ligger på att utbilda världens bästa industridesigner. Redan idag samarbetar vi mycket med näringslivet och externa partner nationellt och internationellt men inte tillräckligt mycket i närregionen. Förhoppningsvis bidrar projektet till att det finns möjlighet för våra studenter att stanna kvar i regionen och bidra till företagens utveckling, säger Tapio Alakörkkö, prefekt vid Designhögskolan.

Projektet avser i första hand en period på tre år, men Almi Företagsparter, som är projektägare, har även en långsiktig ambition. Projektledare är Christina Friberg, som kommer att sitta placerad på Designhögskolan i Umeå. Här finns goda förutsättningar för att etablera ett designcentra och skapa en mötesplats för kompetensutveckling och näringsliv. Design Västerbotten blir även ett samarbetskontor till SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Design Västerbotten omfattar regional utveckling inom näringsliv och offentlig förvaltning, men även kompetensutveckling genom samarbete med nära anknutna utbildningar. En av visionerna med projektet är att med hjälp av design som affärsutvecklingsverktyg, bidra till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv. Projektet kommer en stor öppenhet för att följa de behov som finns på marknaden och avser att verka inom ett flertal olika områden inom design. Inom projektet ingår även ett internationellt utbyte.

Projektet är delvis finansierat med hjälp av EU-medel, Regionala fonden. Bland övriga finansiärer finns både offentlig verksamhet och privata företag. Förutom länets kommuner och Region Västerbotten, är en stor finansiär Sparbanksstiftelsen Norrland, som bidrar med 3 miljoner kronor.

Presskonferens Fredag 27 mars kl. 10.30 i på Designhögskolan i Umeå, Svarta rummet (till höger efter huvudentrén). Närvarande vid presskonferensen är: Christina Friberg, projektledare, Design Västerbotten Agneta Lundberg, biträdande projektledare, Design Västerbotten Sten-Anders Gustafsson, vd, Almi Företagspartner Nord AB Tapio J. Alakörkkö, prefekt, Designhögskolan, Umeå universitet
Lars Karlgren, verkställande tjänsteman och bankdirektör, Sparbanksstiftelsen Norrland

För vidare information vänligen kontakta:
Christina Friberg, projektledare, Design Västerbotten, 070-349 91 25, christina.friberg@almi.se
Sten-Anders Gustafsson, vd, ALMI Företagspartner Nord AB, 070-697 79 83, sten-anders.gustafsson@almi.se

Redaktör: Karin Wikman