"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-12

Stor satsning på forskning och internationalisering vid Umeå universitets lärarutbildning

NYHET Lärarutbildningen vid Umeå universitet stärker nu både forskningen och utbildningens internationalisering genom att utlysa tre anställningar som forskarassistent med kombinerad tjänstgöring i utlandet.

– Detta är en unik satsning på forskning vid lärarutbildningen, något liknande finns inte i landet. Målet är att skapa en konkurrenskraftig, internationell forskningsmiljö. Det är extra roligt att kunna göra detta nu eftersom lärarutbildningen går in i en ny fas med många nydisputerade som nu får möjlighet till en fortsatt akademisk karriär, säger forskningssekreterare och projektledare Eva Lindgren vid fakulteten för lärarutbildning.

Vid lärarutbildningen pågår ett omfattande utvecklingsarbete med fokus på forskningsutveckling och internationalisering. Under de kommande tre åren kommer totalt nio anställningar som forskarassistent att utlysas vid lärarutbildningen. Varje anställning omfattar sex år och innehåller en tvåårig postdoc-vistelse vid ett utländskt lärosäte. Projektet bedrivs fram till september 2015. Den kritik som ofta riktas mot lärarutbildningarna i landet är att de har så lite internationella inslag.

– Det här projektet ger oss verkligen en chans att ändra på det. Lärarutbildningen i Umeå har sedan 1990-talet en lång tradition av internationella samarbeten både vad det gäller utbildning och nätverk. De samarbeten som nu följer av postdoc-vistelserna ger ökade möjligheter till att bredda och fördjupa internationaliseringen av lärarutbildningen ytterligare, säger Eva Lindgren.

Behörig att söka anställning är den som avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång.

– Uppbyggnaden av internationell forskning inom området lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet är ett av projekten inom universitetets Handlingsplan 2007-2009 och finansierat i huvudsak av universitetsstyrelsen. förklarar Eva Lindgren.

Projektet leds av en styrgrupp bestående av forskare och studentrepresentanter med forskningssekreterare Eva Lindgren vid kansliet för lärarutbildning som projektledare. Årliga uppföljningar av projektet kommer att göras och efter projekttidens slut görs en sammanfattande utvärdering.

Kontaktperson: Eva Lindgren, forskningssekreterare och projektledare vid fakulteten för lärarutbildning
Tel: 070-614 90 13

Redaktör: Carina Dahlberg