"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-26

Stor satsning på forskning om den musicerande människan

NYHET Riksbankens Jubileumsfond beviljar 29,2 miljoner för sju års forskning om musikens fysiologiska och psykologiska effekter på oss människor. I det stora forskningsprogrammet ingår forskare vid Karolinska institutet, Umeå universitet och Stockholms universitet.

Musik tilltalar och motiverar oss människor, och många lägger ner mycket tid och pengar på sitt musikintresse. Men musik kan också ge en rad positiva fysiologiska effekter, som till exempel ökad fysisk prestationsförmåga och dämpad smärtupplevelse. Att vara engagerad i musik kan också förbättra vår kognitiva förmåga och hälsa.

Forskare inom forskningsprogrammet Den musicerande människan – kultur och arv i samspel får nu nästan 30 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond för att klargöra varför dessa samband finns och vad som påverkar människors musikaliska engagemang.

Bland annat ska forskarna studera tvillingar för att beräkna och jämföra hur mycket olika miljöfaktorer och genetiskt arv bidrar till musikengagemang, motivation, träning och personlighet. Förhoppningen är att resultaten ska ge viktig information om hur vi i samhället bäst stimulerar musikalisk aktivitet, organiserar musikalisk träning och tar tillvara musikens positiva spridningseffekter på kognition och hälsa.

Det stora forskningsprogrammet består av flera delprojekt som leds av professorerna Fredrik Ullén vid Karolinska institutet, Guy Madison vid Umeå universitet, Töres Theorell vid Stockholms universitet, och Nancy Pedersen vid Svenska Tvillingregistret, Karolinska institutet. Ungefär en fjärdedel av anslaget går till Umeå universitet, där Guy Madisons forskargrupp bland annat kommer att fokusera på samspelet mellan timing, intelligens och motivation.

Bara två nya forskningsprogram ingår i årets beviljade anslag från Riksbankens Jubileumsfond; det andra programmet leds av Ingela Bergman vid Silvermuseet i Arjeplog.

För mer information, kontakta:

Guy Madison, professor vid institutionen för psykologi, Umeå universitet Telefon: 090-786 6401
E-post: Guy.Madison@psy.umu.se

Läs mer om Guy MadisonPressbild

Redaktör: Camilla Bergvall