"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-06

Stor satsning på idrottsforskning

NYHET Umeå universitet har Sveriges bredaste utbud av idrottsutbildningar och flest studenter i landet inom området. Nu får också forskningen ett rejält lyft. Universitetsstyrelsen har idag beslutat att satsa 17 miljoner kronor på idrottsforskning.

Umeå universitet började med idrottsutbildningar redan på 1970-talet. På 1980-talet gjorde universitetet, tillsammans med Riksidrottsförbundet, det möjligt för studenter att kombinera elitidrott med studier.
– Vi kan konstatera att vi nått långt när det gäller utbildning. Nu tar vi nästa steg och gör en förstärkning av forskningen. Visionen är att vi ska bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och att Umeå universitet ska utses till riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet, säger Marianne Sommarin, vicerektor för forskning vid Umeå universitet.

Som ett led i detta är planen att inrätta Idrottshögskolan vid Umeå universitet från och med den 1 januari 2013, och samtidigt inkorporera den tidigare organisationen Umeå centrum för idrottsvetenskap i högskolan. Den nya högskolan får ett nytt uppdrag och en ny budget.

Målet är att Idrottshögskolan ska stimulera och på bästa sätt ta tillvara på den idrottsvetenskapliga bredd som finns vid Umeå universitet. – Vi kommer därför att inrätta en forskarskola för doktorander och anställa en forskningssamordnare. Genom att fortsätta stimulera och stärka kvaliteten på forskningen kommer vi också att kunna erbjuda en ännu bättre utbildning, förklarar Marianne Sommarin.
Forskarskolan ska bli en mötesplats för doktorander, studenter, lärare och forskare, men också idrottsorganisationer och andra intressenter i samhället. Workshops, avancerade kurser och föreläsningar inom idrottsvetenskap är exempel på några av de aktiviteter som forskarskolan ska erbjuda.

En annan viktig del handlar om det uppmärksammade idrottslaboratoriet, som är en viktig resurs för både forskning och utbildning. På laboratoriet, som invigdes 2009, finns möjlighet att testa och analysera det mesta som är intressant för idrottare, till exempel kondition, styrka och snabbhet. Här görs avancerade analyser av blod, men också muskel- och hjärtfunktion – i vila och vid fysisk aktivitet.

Satsningen på närmare 17 miljoner kronor är en förstärkning av den befintliga verksamheten och gäller för åren 2013-2015.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Marianne Sommarin, vicerektor för forskning Telefon: 090-786 60 30
E-post: marianne.sommarin@adm.umu.se

Lars Lustig, universitetsdirektör Telefon: 073-620 50 01
E-post: lars.lustig@adm.umu.se

Redaktör: Karin Wikman