"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-06-22

Stor skillnad i framtidstro mellan olika Norrlandskommuner

NYHET Pessimismen är utbredd bland norrlänningar i små kommuner, medan boende i stora kommuner har en mer positiv syn på framtiden. Det visar de första resultaten från Norrländsk regionstudie 2010, som genomförs av forskare vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Under perioden september 2010 – februari 2011 fick 4 000 slumpmässigt utvalda boende i landets fyra nordligaste län svara på enkäten Medborgare i Norr 2010. De första resultaten är nu klara, och visar att tankarna inför de närmaste 10–15 åren skiljer sig mycket beroende på om hemkommunen är liten eller stor.

Blandade framtidsutsikter

Norrlänningar i relativt tätbefolkade kommuner som Luleå, Sundsvall och Umeå ser mer positivt på framtiden än boende i kommuner med färre än 10 000 invånare, som till exempel Arjeplog, Bräcke, Nordmaling, Vännäs och Åsele. Störst är skillnaden när det gäller synen på framtida buss- och tågtrafik, utbildningsmöjligheter och tillgång till butiker, kultur, idrott och underhållning.
– Även om städerna i norr är ganska små, så uppfattas de ändå kunna erbjuda bättre livsvillkor än glesbygdskommunerna, kanske delvis för att den ekonomiska krisen slagit mindre hårt i städerna, säger Tommy Lind, en av forskarna vid Umeå universitet.

Varierande syn på dagens förhållanden

En klar majoritet i samtliga kommuner tycker att den vård, omsorg och skola som erbjuds idag är bra. Färre är nöjda med medborgarinflytandet, och i små kommuner är man mest missnöjd med tillgången på jobb och hur kollektivtrafiken fungerar.
– I de större kommunerna är folk överlag mer tillfreds, men det finns några undantag. I småkommunerna är faktiskt fler nöjda med tryggheten, boendemiljön och den lokala entreprenörsandan, menar Tommy Lind.

Kontraster i befolkningsutvecklingen

De senaste tio åren har folkmängden ökat i många av de stora Norrlandskommunerna, samtidigt som antalet boende har minskat i de flesta små. I den här studien undersöks om utvecklingen återspeglas i invånarnas åsikter om dagens och framtidens samhällsförhållanden.

Undersökningen är en del av forskningsprojektet Norrländsk regionstudie 2010, som finansieras av landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt Umeå universitet. Projektet genomförs av en forskargrupp vid de tre nordligaste universiteten, och är en direkt fortsättning på Norrländsk regionstudie 2008. Ytterligare resultat publiceras successivt under år 2011.

För mer information, kontakta:

Tommy Lind, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 54 63
E-post: tommy.lind@geography.umu.se

Läs mer om resultaten och Norrländsk regionstudie 2010

Redaktör: Camilla Bergvall